Discapacitat i NEE

Coneix el PIUNE

Presentació PIUNE


Missió

El Servei Per a la Inclusió a la UAB. Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (PIUNE), treballa per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat o NEE, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat com la resta dels seus companys.

Desenvolupa accions per facilitar tant el suport al progrés i a l’èxit acadèmic mitjançant l’acció tutorial com la inserció laboral dels estudiants, aprofitant les sinergies amb la comunitat universitària.

Atén a estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple, amb trastorns d’aprenentatge o trastorns mentals.

Àrees de treball:
 

  • Unitat pedagògica: avaluació necessitats educatives, tutories i seguiment individualitzat. Mediació amb professorat.
  • Unitat tecnològica: recursos educatius que possibiliten el seguiment de les classes.
  • Mobilitat: transport adaptat i acompanyaments a peu pel Campus.
  • Orientació i inserció laboral: programa UABImpuls per a facilitar la inserció al mercat laboral.

Principis
 

  • Autonomia personal dels estudiants amb discapacitat entesa com la  capacitat de controlar, afrontar i prendre decisions personals sobre com viure d’acord amb les preferències individuals de cadascú.
  • Normalització, el principi en virtut del qual les persones amb discapacitat deuen poder dur una vida normal, accedint als mateixos llocs, àmbits, bens i serveis que estan a disposició de qualsevol altre persona.
  • Equitat en les polítiques d’intervenció i en les accions adreçades a garantir la igualtat dels estudiants universitaris amb discapacitat vers la resta d’estudiants de la universitat.
  • Participació de tots els agents i serveis de la UAB en el compliment de les polítiques d’igualtat –equip de govern, professorat, personal d’administració i serveis i estudiants—.
  • Coresponsabilitat dels estudiants amb discapacitat amb l’assoliment dels seus objectius acadèmics.

 

Descarrega't el tríptic informatiu del PIUNE