Discapacitat i NEE

Altres serveis UAB

Altres serveis UAB

Unitat d’assessorament psicopedagògic
La Unitat d’Assessorament Psicopedagògic ofereix diferents formacions sobre tècniques d’estudi i aprenentatge adreçats  a tots els estudiants de la UAB per millorar el rendiment dels seus estudis.
Aquí trobaràs més informació. 

Servei d’activitats físiques (SAF)
El servei d’activitats físiques és un servei adaptat. Com a estudiant amb discapacitat de la universitat tens dret a una  revisió de medicina esportiva gratuïta i al primer mes de prova gratis.

Allotjament adaptat
La Vila Universitària és un conjunt residencial de 810 habitatges situat al campus de la UAB. Del total d’apartaments Vila Universitària disposa d’un total de 24 apartaments adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Seguretat
La UAB disposa d'un pla d'actuació per emergències. En el cas de persones amb discapacitat, s’assigna a una persona de suport per a les persones amb discapacitat visual i dues per a persones amb mobilitat reduïda que actuaran en les situacions d’evacuació.
És important que un cop t'hagis matriculat, et donis a conèixer a la teva facultat per aplicar aquest protocol en cas d'emergència.

Biblioteques
La UAB disposa de 7 biblioteques distribuïdes al Campus de la UAB i de Sabadell.
Com a estudiant amb discapacitat pots sol·licitar:
- Ampliació dels terminis de préstec
- Suport en la recerca de bibliografia. Recorda, però, que a les principals biblioteques de la UAB existeixen punts informàtics de recerca adaptats amb programes especials de síntesi de veu i ampliació de lletra.
- Suport en les gestions de préstec dels llibres
També pots fer ús de les lupes TV a les sales de lectura. Les lupes TV són sistemes d’ampliació de lletra que faciliten l’accés a la lectura en tinta a les persones amb dèficit visual. Les lupes de TV són d’ús lliure.
Podreu trobar més informació a la web de les biblioteques UAB

Cabines d’estudi
Les cabines són espais d’estudi individual d’ús exclusiu per als estudiants amb discapacitat visual o mobilitat reduïda. Disposen d'equips informàtics amb els recursos tècnics adaptatius més innovadors per garantir l’accés a la informació: programaris, com programes de reconeixement de veu o d’ampliació de caràcters, i perifèrics, com ratolins i teclats adaptats.
Les cabines d’estudi estan ubicades a:
-4 cabines a la quarta planta de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
-2 cabines a la Biblioteca de Ciències Socials
-2 cabines a la Biblioteca d'Humanitats
Les cabines d’estudi estan gestionades per la Fundació Autònoma Solidària. Per accedir-hi, has de sol·licitar al PIUNE un passi acreditatiu que hauràs de presentar en el taulell d’informació de les biblioteques perquè t’assignin una cabina i et donin la clau d’accés.