Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus BIP Estudiants

Condicions generals de pagament de l'ajut

Imatge baner informació ajut econòmic BIP

Accés al document complet i clicable  

Informació Estades BIP

Logo Erasmus+ Catalá

darrera actualització - gener de 2024

El Programa Erasmus+, programa KA131 2021/27, facilita als estudiants i personal l'estada acadèmica en una universitat d’un estat membre de la UE o de tercers països associats al Programa (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia).

CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES INTENSIVES COMBINADES D’ESTUDIS (Blended Intensive Programme) PROJECTE ERASMUS+

Les estades intensives combinades d’estudis (Blended Intensive Programme, BIP) són estades a l’estranger de curta durada d'estudiantat i personal que es combinen amb una part virtual obligatòria on es reuneix les participants en línia per treballar de forma col·lectiva i simultània en tasques específiques que estiguin integrades a l’estada i que comptin per als resultats generals de l’aprenentatge.

Aquesta convocatòria finança la realització d’aquestes estades.

Si necessiteu més informació us podeu adreçar a erasmus.bip@uab.cat

Convocatòria BIP Estudis 2022-23 i 2023-24

Quadre dels imports dels ajuts segons fons de finançament i països de destinació:

Dotació econòmica
Períodes Ajut a percebre Ajut addicional per a l'alumnat d'entorns desafavorits*
Del dia 1 al dia 14 70€/dia 100€/estada, per estades de fins a 14 dies
Del dia 15 al dia 30 50€/dia 150€/estada, per a estades de fins a 30 dies

Ajut de viatge: 1 dia abans i 1 dia després de suport individual.

*Ajut addicional per a l'alumnat d’entorns desfavorits que compleixin un d'aquests 3 criteris:

 1. Ser beneficiaris d’una beca d’estudis de caràcter general del MECD o una beca d’estudis concedida pel Departament d’Educació d'Euskadi, durant el curs immediatament anterior al curs en que tingui lloc la mobilitat.
 2. Ser persones refugiades amb dret a protecció subsidiària o que hagin presentat la sol·licitud de protecció internacional a l'Estat espanyol i que cursin el doctorat.
 3. Que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%.

Ajut addicional per estudiants amb menys oportunitats (per a tots els grups de països): 

Els estudiants amb menys oportunitats, són els que compleixin un d'aquests criteris:
•    Haver-se beneficiat d’una beca d’estudis del Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’una beca per fer estudis universitaris i altres estudis superiors concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc,  durant el curs anterior o durant el curs actual de la convocatòria. 
•    Tenir la condició de refugiat o de persona amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya.
•    Tenir reconeguda i qualificada una discapacitat igual o superior al 33% i acreditar-ho.
•    Tenir altres problemes de salut documentables, incloent-hi malalties greus, malalties cròniques o qualsevol altra situació relacionada amb la salut física o mental que dificulti la participació en la mobilitat.
•    Tenir exempció de taxes per algun dels següents motius: família nombrosa, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme durant el curs en què es realitza l’estada.
•    Tenir exempció de taxes per algun dels següents motius:  beques del Programa Finestreta, beques Salari-Ítaca.
•    Tenir alguna d’aquestes altres situacions i acreditar-ho: rebre la prestació d’ingrés mínim vital o renda mínima d’inserció, rebre la prestació d’orfandat, tenir un informe de serveis socials que acrediti la situació de risc d’exclusió social de la unitat familiar, tenir un certificat de situació de dependència o participants amb persones dependents a càrrec, estudiants amb contractes de treball a temps complet i/o família monoparental.

Si compleixes algun dels requisits, cal acreditar-ho prèviament a Sigma.

Import complementari al suport individual per desplaçament ecològic – Els estudiants que optin per realitzar un desplaçament ecològic rebran una contribució única de 50 EUR en concepte d'import complementari al suport individual i fins a 4 dies de suport individual addicional per cobrir els dies de viatge en un trajecte d'anada i tornada, si procedeix. El pagament d’aquest import complementari es realitzarà en finalitzar l’estada d’intercanvi un cop aportat el Certificat d’estada. Si has realitzat un desplaçament ecològic a l’anada i/o a la tornada de la teva estada d’intercanvi, hauràs d’emplenar aquest formulari i adjuntar-hi signada la declaració jurada. Es considera viatge ecològic l'efectuat amb tren, autobús o cotxe compartit.

Presentació Programes BIP

L’agència espanyola per Erasmus+ SEPIE posa a disposició de les institucions i organitzacions participants al programa Erasmus+ suport específic sobre temes relacionats amb la inclusió (necessitats especials, refugiats, persones amb menys recursos), que trobareu en aquest enllaç. En aquest document trobareu més informació.

Els participants, estudiants i personal docent i administratiu, podran presentar documentació per acollir-se a ajuts addicionals a la seva mobilitat. El suport a la inclusió és un suport financer per cobrir costos addicionals d'estudiants i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de mobilitat del programa Erasmus+. Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o patir problemes físics, mentals o de salut degudament acreditats mitjançant la corresponent certificació mèdica, així com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats. (Entre les despeses subvencionables hi ha les següents: transport especial/adaptat del participant al país d'acollida, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries i altres despeses.)

Sol·licita l'ajuda mitjançant aquest formulari per les convocatòries del programa Erasmus KA131.

Tots els participants que sol·licitin “Suport a la inclusió” basat en costos reals hauran d'acreditar el seu grau de discapacitat i justificar documentalment davant la institució d'educació superior de origen o coordinador del consorci de mobilitat les despeses reals corresponents a l'import de la ajuda addicional rebuda.

ECIU University: Reptes i Micromòduls

La Universitat ECIU és la primera universitat europea on estudiants, professors i investigadors cooperen amb ciutats i empreses per resoldre reptes de la vida real.

Consulta totes les opcions a la pàgina web de ECIU University.

 

Escola de Doctorat-Universitat de Strasbourg

Social Studies in European Education (SSEE)

 • Physical start date: 01/07/2024
 • Physical end date: 05/07/2024
 • Virtual Component Timing: Before
 • Main Teaching/Training Language: English
 • Sol·licitud al sia.uab.catDel 12 al 18 de juny de 2024
 • Resolució: 20 de juny de 2024
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 25 de juny de 2024
 • Presentació de la documentació requerida: Fins al 28 de juny de 2024

Informació

Resolució

 

Escola de Doctorat- Universitat Palacký Olomuc
 • Sol·licitud al sia.uab.catDel 12 al 18 de juny de 2024
 • Resolució: 20 de juny de 2024
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 25 de juny de 2024
 • Presentació de la documentació requerida: Fins al 28 de juny de 2024

Resolució

 

Facultat de Lletres- National University of Ireland- Maynooth

Calendari: 

 • Sol·licitud al sia.uab.catDel 2 al 10 de maig de 2024
 • Resolució: 17 de maig de 2024
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 24 de maig de 2024
 • Presentació de la documentació requerida: Fins al 10 de juny de 2024

Informació 

Documentació

Resolució

 

Escola de Doctorat-Bologna University 

Calendari: 

 • Sol·licitud al sia.uab.catDel 2 al 10 de maig de 2024
 • Resolució: 17 de maig de 2024
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 24 de maig de 2024
 • Presentació de la documentació requerida: Fins al 10 de juny de 2024   

Enllaç Course Timetable Contaminants of Emerging Concern (CEC) 2023/2024 — University of Bologna (unibo.it)

Resolució

 

Escola de Doctorat- Vascern Summer School

Calendari: 

 • Sol·licitud al sia.uab.catDel 16 al 18 d’abril de 2024
 • Resolució: 23 d’abril de 2024
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 26 d’abril de 2024
 • Presentació de la documentació requerida: Fins al 31 de maig de 2024

VASCERN Summer School - ERASMUS+ | VASCERN

Resolució

 

EUIT-Lisboa Cruz Vermelha Portuguesa

Calendari: 

 • Sol·licitud al sia.uab.catDel 16 al 18 d’abril de 2024
 • Resolució: 23 d’abril de 2024
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 26 d’abril de 2024
 • Presentació de la documentació requerida: Fins al 31 de maig de 2024

Atenció! Aquest BIP finalment ha estat cancel·lat. Preguem que disculpin les molèsties.

 

Escola FUAB Formació - Prevenció i Seguretat Integral - Turiba University

Calendari: 

 • Sol·licitud al sia.uab.catDel 2 al 7 d’abril de 2024
 • Resolució: 10 d’abril de 2024
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 15 d’abril de 2024
 • Presentació de la documentació requerida: Fins al 26 d’abril de 2024

Informació cursos:

Resolució

 

Facultat de Comunicació - Utrecht University of Applied Science

Calendari: 

 • Sol·licitud al sia.uab.catDel 2 al 7 d’abril de 2024
 • Resolució: 10 d’abril de 2024
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 15 d’abril de 2024
 • Presentació de la documentació requerida: Fins al 26 d’abril de 2024

Informació

Flyer

Resolució

Notícia Estada EUfactcheck

 

BIPs 2023-24 ECIU University Trento

Calendari: 

 • Sol·licitud al sia.uab.catdel 15 al 18 de febrer 2024
 • Resolució: 21 de febrer de 2024
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 23 de febrer de 2024
 • Presentació de documentació obligatòria: fins al 29 de febrer de 2024

Informació

Resolució

 

 EUSS- Hellenic Mediterranean University

Calendari: 

 • Sol·licitud al sia.uab.cat: del 18 al 22 de desembre 2023
 • Resolució: 10 de gener de 2024
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 15 de gener de 2024
 • Presentació de documentació obligatòria: fins 20 de gener de 2024

Resolució 

 

Escola FUAB Formació Turisme- Inclusion in Cultural Experiences

Calendari: 

 • Sol·licitud al sia.uab.cat: del 22 al 29 de novembre de 2023
 • Resolució: 12 de desembre de 2023
 • Acceptació  o no de la plaça assignada: 18 de desembre de 2023
 • Presentació de documentació obligatòria: fins 5 de gener de 2024
 • Theme: Inclusion in Cultural Experiences
 • Collaboration: Lapland University of Applied Sciences (Finland), Universitat Autònoma de Barcelona (Spain) & Univerza v Mariboru (Slovenija)
 • Time: Remote studies online (Zoom) January-February 2024 & Intensive week in Rovaniemi 18.-24.3.2024
 • Credits: 3

Resolució

 
BIPs 2023-24 ECIU University Toulouse

Calendari: 

 • Sol·licitud al sia.uab.cat: del 22 al 29 de novembre de 2023
 • Resolució: 12 de desembre de 2023
 • Acceptació  o no de la plaça assignada: 18 de desembre de 2023
 • Presentació de documentació obligatòria: fins 5 de gener de 2024

Intercultural Competences - ECIU

Intercultural Competences (utwente.nl)

ReThinking (in systems) the energy transition in a Metropolis - ECIU

Resolució

Atenció! Canvi de destí a la Universitat INSA-Toulouse

 

EUIT - Artevelde

 Calendari pels cursos BIP amb Artevelde:

 • Sol·licitud al sia.uab.cat: del 10 al 15 de novembre 2023
 • Resolució: 17 de novembre 2023
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 22 de novembre 2023
 • Presentació de documentació obligatòria: 27 de novembre 2023

Resolució

 

EUSS - VAMK-Hanze Groningen

Calendari:

 • Sol·licitud al sia.uab.cat: del 10 al 15 de novembre 2023
 • Resolució: 17 de novembre 2023
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 22 de novembre 2023
 • Presentació de documentació obligatòria: 27 de novembre 2023

Resolució

 

Escola FUAB Formació Turisme- Sustainable Enterpreneurship

Calendari:

 • Sol·licitud al sia.uab.cat: Del 11 al 20 de setembre 2023
 • Resolució: 22 de setembre 2023
 • Acceptació o no de la plaça assignada: 26 de setembre 2023
 • Presentació de la documentació requerida: Fins al 30 de setembre 2023

Consulta el programa sencer

Resolució

Notícia en relació a l'estada BIP a Àustria

 •  Escola de Doctorat - University of Maribor Open Science Summer School
Calendari
Acció Data
Sol·licitud al sia.uab.cat Del 24 al 29 de juliol
Resolució 4 de setembre
Acceptació o no de la plaça assignada Fins el 7 de setembre
Presentació de la documentació requerida Del 8 al 12 de setembre

 

 • Escola de Doctorat - Contaminants of Emerging Concern
Calendari
Acció Data
Sol·licitud al sia.uab.cat Del 24 al 29 de maig
Resolució 2 de juny
Acceptació o no de la plaça assignada Fins el 9 de juny
Presentació de la documentació requerida Del 12 al 23 de juny

Programa: CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN (CEC) 2022/2023 — University of Bologna (unibo.it)

Resolució Erasmus BIP Escola de Doctorat - Juny 2023

 

 

 • Facultat de Filosofia i Lletres  - Women and identity: artistic and literary representations in contemporary plural and multicultural Spain
Calendari
Acció Data
Sol·licitud al sia.uab.cat Del 20 al 26 d’abril
Resolució 3 de maig
Acceptació o no de la plaça assignada Fins el 9 de maig
Presentació de la documentació requerida Del 10 al 23 de maig

Resolució Erasmus BIP Facultat de Filosofia i Lletres - Maig 2023

Programa del curs - Erasmus BIP Facultat de Filosofia i Lletres

Calendari complet

 

 • Escola de Turisme - Arctic Design Week Challenger
Calendari
Acció Data
Sol·licitud al sia.uab.cat Del 7 al 12 de febrer
Resolució 15 de febrer
Acceptació o no de la plaça assignada Fins el 20 de febrer
Presentació de la documentació requerida Del 24 al 28 de març

Resolució Erasmus BIP Facultat de Turisme - Febrer 2023 

 

 • Facultat de Ciències de l'Educació. Activism for Inclusive Education
Calendari
Acció Data
Sol·licitud al sia.uab.cat Del 7 al 12 de febrer
Resolució 15 de febrer
Acceptació o no de la plaça assignada Fins el 20 de febrer
Presentació de la documentació requerida Del 24 al 28 de març

BIP Activism for Inclusive Education 2023 - Study Guide

Resolució Erasmus BIP Facultat de Educació - Febrer 2023