Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus BIP Estudiants

Erasmus estudis BIP

Logo Erasmus+ Catalá

darrera actualització - gener de 2023

El Programa Erasmus+, programa KA131 2021/27, facilita als estudiants i personal l'estada acadèmica en una universitat d’un estat membre de la UE o de tercers països associats al Programa (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia).

CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES INTENSIVES COMBINADES D’ESTUDIS (Blended Intensive Programme) PROJECTE ERASMUS+

Les estades intensives combinades d’estudis (Blended Intensive Programme, BIP) són estades a l’estranger de curta durada d'estudiantat i personal que es combinen amb una part virtual obligatòria on es reuneix les participants en línia per treballar de forma col·lectiva i simultània en tasques específiques que estiguin integrades a l’estada i que comptin per als resultats generals de l’aprenentatge.

Aquesta convocatòria finança la realització d’aquestes estades.

Si necessiteu més informació us podeu adreçar a erasmus.bip@uab.cat

Convocatòria BIP Estudis 2022-23 i 2023-24

Dotació econòmica

Quadre dels imports dels ajuts segons fons de finançament i països de destinació:

Dotació econòmica
Períodes Ajut a percebre Ajut addicional per a l'alumnat d'entorns desafavorits*
Del dia 1 al dia 14 70€/dia 100€/estada, per estades de fins a 14 dies
Del dia 15 al dia 30 50€/dia 150€/estada, per a estades de fins a 30 dies

Ajut de viatge: 1 dia abans i 1 dia després de suport individual.

*Ajut addicional per a l'alumnat d’entorns desfavorits que compleixin un d'aquests 3 criteris:

 1. Ser beneficiaris d’una beca d’estudis de caràcter general del MECD o una beca d’estudis concedida pel Departament d’Educació d'Euskadi, durant el curs immediatament anterior al curs en que tingui lloc la mobilitat.
 2. Ser persones refugiades amb dret a protecció subsidiària o que hagin presentat la sol·licitud de protecció internacional a l'Estat espanyol i que cursin el doctorat.
 3. Que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%.

Import complementari al suport individual per desplaçament ecològic – Els estudiants que optin per realitzar un desplaçament ecològic rebran una contribució única de 50 EUR en concepte d'import complementari al suport individual i fins a 4 dies de suport individual addicional per cobrir els dies de viatge en un trajecte d'anada i tornada, si procedeix. El pagament d’aquest import complementari es realitzarà en finalitzar l’estada d’intercanvi un cop aportat el Certificat d’estada. Si has realitzat un desplaçament ecològic a l’anada i/o a la tornada de la teva estada d’intercanvi, hauràs d’emplenar aquest formulari i adjuntar-hi signada la declaració jurada. Es considera viatge ecològic l'efectuat amb tren, autobús o cotxe compartit.

Presentació Programes BIP

 Calendari pels cursos BIP amb Artevelde 

 • Sol·licitud al sia.uab.cat: del 10 al 15 de novembre
 • Resolució: 17 de novembre
 • Acceptació  o no de la plaça assignada: 22 de novembre
 • Presentació de documentació obligatòria: 27 de novembre

Resolució

 

 • Sol·licitud al sia.uab.cat: del 22 al 29 de novembre de 2023
 • Resolució: 12 de desembre de 2023
 • Acceptació  o no de la plaça assignada: 18 de desembre de 2023
 • Presentació de documentació obligatòria: fins 5 de gener de 2023

Intercultural Competences - ECIU

Intercultural Competences (utwente.nl)

Atenció! Canvi de destí a la Universitat INSA-Toulouse

Calendari

 • Sol·licitud al sia.uab.cat: del 10 al 15 de novembre
 • Resolució: 17 de novembre
 • Acceptació  o no de la plaça assignada: 22 de novembre
 • Presentació de documentació obligatòria: 27 de novembre

Resolució

Calendari
Acció Data
Sol·licitud al sia.uab.cat Del 11 al 20 de setembre
Resolució 22 de setembre
Acceptació o no de la plaça assignada 26 de setembre
Presentació de la documentació requerida Fins al 30 de setembre

Consulta el programa sencer

Resolució

Notícia en relació a l'estada BIP a Àustria

Calendari
Acció Data
Sol·licitud al sia.uab.cat Del 24 al 29 de juliol
Resolució 4 de setembre
Acceptació o no de la plaça assignada Fins el 7 de setembre
Presentació de la documentació requerida Del 8 al 12 de setembre

 

Calendari
Acció Data
Sol·licitud al sia.uab.cat Del 24 al 29 de maig
Resolució 2 de juny
Acceptació o no de la plaça assignada Fins el 9 de juny
Presentació de la documentació requerida Del 12 al 23 de juny

Programa: CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN (CEC) 2022/2023 — University of Bologna (unibo.it)

Resolució Erasmus BIP Escola de Doctorat - Juny 2023

Calendari
Acció Data
Sol·licitud al sia.uab.cat Del 20 al 26 d’abril
Resolució 3 de maig
Acceptació o no de la plaça assignada Fins el 9 de maig
Presentació de la documentació requerida Del 10 al 23 de maig

Resolució Erasmus BIP Facultat de Filosofia i Lletres - Maig 2023

Programa del curs - Erasmus BIP Facultat de Filosofia i Lletres

Calendari complet

Calendari
Acció Data
Sol·licitud al sia.uab.cat Del 7 al 12 de febrer
Resolució 15 de febrer
Acceptació o no de la plaça assignada Fins el 20 de febrer
Presentació de la documentació requerida Del 24 al 28 de març

Resolució Erasmus BIP Facultat de Turisme - Febrer 2023 

Calendari
Acció Data
Sol·licitud al sia.uab.cat Del 7 al 12 de febrer
Resolució 15 de febrer
Acceptació o no de la plaça assignada Fins el 20 de febrer
Presentació de la documentació requerida Del 24 al 28 de març

BIP Activism for Inclusive Education 2023 - Study Guide

Resolució Erasmus BIP Facultat de Educació - Febrer 2023

La Universitat ECIU és la primera universitat europea on estudiants, professors i investigadors cooperen amb ciutats i empreses per resoldre reptes de la vida real.

Consulta totes les opcions a la pàgina web de ECIU University.

Requisits

Cursar estudis de grau a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en el moment de la sol·licitud i durant la realització de l’estada acadèmica d'un Programa Intensiu Combinat (Blended Intensive Programme, BIP), o bé, de màster universitari a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en el moment de la sol·licitud i durant la realització de l’estada acadèmica BIP.

En tots els casos, cal que l'alumnat estigui matriculat a algun dels BIP oferts per la UAB i, en el cas de l’ECIU University, a algun dels BIP (activitats organitzades per l’ECIU University) oferts per l’ECIU University en el seu conjunt. També cal que el centre on estudiï l'alumnat disposi dels acords d’intercanvi corresponents i que es compti amb el vistiplau de la coordinadora d’intercanvis del centre per a la realització de l’estada intensiva mixta de curta durada.

Per a les estades d’intercanvi durant el grau és necessari haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud, amb l’excepció de l’alumnat del grau en Traducció i Interpretació, del grau en Estudis de l’Àsia Oriental i del grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, de la Facultat de Traducció i Interpretació, per a estades en el marc del programa Erasmus+, que hauran d’haver superat els 60 crèdits en el moment que s'iniciï la mobilitat.

Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació, i acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

Períodes d'estada

Per a estades de curta durada BIP, el període d’estada és d’un mínim de 5 dies a un màxim de 30 dies.

Destinacions

BIP oferts per l’ECIU University en el seu conjunt (activitats organitzades per l’ECIU University).

BIP oferts per universitats amb conveni amb les facultats i escoles de la UAB. Consulteu amb el vostre centre.

Sol·licituds
 
Resolució Termini presentació de sol·licituds Data de resolució
Del 8 al 22 de novembre de 2021 15 de desembre de 2021
Del 23 de novembre de 2021 al 24 de gener de 2022 1 de febrer de 2022
Del 25 de gener al 15 de març de 2022 20 d'abril de 2022
Del 16 de març al 30 d'abril de 2022 15 de maig de 2022
De l'1 de maig al 17 de juny de 2022 1 de juliol de 2022
Del 18 de juny al 31 de juliol 16 de setembre de 2022
De l'1 de setembre al 30 de setembre de 2022 17 d'octubre de 2022
De l'1 d'octubre al 15 de novembre de 2022 1 de desembre de 2022
Resolucions

Requisits

Per sol·licitud d'estades curtes (de 5 a 14 dies) d'un Programa Intensiu Combinat (Blended Intensive Programme, BIP) cal haver sol·licitat participar o estar inscrit en una reunió o esdeveniment BIP.

Períodes d'Estada

Per a estades BIP de curta durada, el període d’estada és d’un mínim de 5 dies a un màxim de 14 dies. No es poden fer dues estades curtes consecutives en la mateixa destinació.

En el marc d'aquesta convocatòria 2021-22, es podrà concedir un màxim de 5 mesos d’ajuts per doctorand.

Es poden fer fins a un total de 12 mesos per cada cicle d’estudis (vegeu l'apartat 8).

Les estades s’han de dur a terme durant el curs 2021-2022.

Sol·licituds

S’obre una nova convocatòria per al curs 2021-2022 per a estades BIP de curta durada:

 • Primera resolució: 20 d’abril de 2022, per a les sol·licituds rebudes del 23 de març fins el 8 d’abril.
 • Segona resolució: 15 de juliol 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 9 d’abril i el 15 de juny de 2022.
 • Tercera resolució: 15 de desembre de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 16 de juny i el 31 de juliol i de l’1 de setembre al 15 de novembre de 2022.
Resolucions