Mobilitat i intercanvi internacional

FAQs

Tot el que necessites saber

En els següents apartats trobaràs informació detallada sobre com preparar abans, durant i després la teva estada d'intercanvi.

Com sol·licitar una plaça i quins documents necessito? 

Trobareu informació sobre com fer la sol·licitud i adjuntar documents en aquest enllaç

A més trobareu més informació a la pàgina del programa corresponent

Com consultar les destinacions i quina és la ideal per a mi? 

La destinació ideal depèn de la teva motivació acadèmica (llengües, cultures...) i l’àmbit dels teus estudis. El coordinador d’intercanvis del teu centre, o facultat, tindrà informació pertinent en relació a aquest assumpte. Pots consultar el mapa de destinacions segons el programa que escullis. Ja que el més convenient és escollir destinacions on puguis trobar plans d’estudis semblants als realitzats a la UAB. Per a més informació consulta la pàgina del programa corresponent i ves a l'apartat de Destinacions.

Quins requisits he de complir per optar a una plaça d’intercanvi? 

Estar matriculat a la UAB o algun dels seus centres adscrits. Haver superat 60 crèdits a l’hora de sol·licitar l’intercanvi. (Hi ha algunes excepcions com és el cas del Grau en Traducció i Interpretació, del Grau en Estudis de l’Àsia Oriental i del Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, de la Facultat de Traducció i Interpretació). Hauràs de complir també amb els requisits acordats en el conveni d’intercanvi (com per exemple tenir els certificats de llengües corresponents a la vacants sol·licitades), que es podran consultar en els llistats de destinacions. Cada centre pot afegir altres requisits específics. I acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil pel curs de la mobilitat.

Recomanem consultar la informació concreta al web del teu centre

Aquest any no m’he matriculat, però el pròxim curs voldria marxar d’intercanvi. Puc fer la sol·licitud? 

No és possible. Cal estar matriculat en el moment de fer la sol·licitud i durant tota l’estada d’intercanvi. 

Tinc un coneixement baix de la llengua estrangera. Puc presentar-me? 

Si realment vol aprofitar la teva estada, cal que tinguis un nivell suficient de la llengua estrangera en què es faran les classes. Segons la destinació que escullis, seran més o menys estrictes pel que fa a l’acreditació de l'idioma. 

Un cop m’han assignat la plaça, com puc escollir les assignatures a cursar? 

El més recomanable és agafar assignatures relacionades amb els estudis i amb l’idioma adient. Normalment, les trobareu al web de la teva universitat de destí. 

Quins documents puc necessitar si realitzo un intercanvi? 

Trobaràs la informació a la pàgina de cada programa d’intercanvi, descarrega el Dossier del programa per veure el detall dels tràmits a realitzar un cop ja tinguis la plaça assignada a la pàgina web. 

La majoria d’aquests documents es poden descarregar del sia.uab.es 

Ja he fet una estada Erasmus Estudis, puc tornar a fer una estada Erasmus? 

Sí. Però tingues en compte que hi ha un nombre de mesos que no pots superar sumant les estades Erasmus Pràctiques i Erasmus Estudis. Podràs fer un màxim de 12 mesos d’estada en cada cicle d’estudis, 12 mesos al grau, 12 mesos al màster i 12 mesos i fas doctorat.

Com afecta el Brexit al meu intercanvi? 

L’acord del Brexit posa fi a anys de cooperació del Regne Unit amb la Unió Europea. A partir del 31 de maig de 2023, el Regne Unit deixa de formar part dels països del programa Erasmus. 

A partir del curs 2023-2024 les estades al Regne Unit passen a formar part del programa UAB Exchange. 

La sortida del Regne Unit de la UE també provoca l’eliminació dels acords fronterers en el marc de l’Espai Schengen i la conseqüent limitació de mobilitat entre països. A partir de gener de 2021 serà necessari un visat per a estades iguals o superiors a 6 mesos. Les condicions estan detallades a la web oficial del Govern Britànic

L’assegurança mèdica europea segueix vigent, però per a estades anuals s’ha de pagar l’immigration health surcharge, juntament amb el visat. Per qüestions relatives a les assegurances és preferible contactar amb la universitat de destí, ja que hi poden haver particularitats depenent del territori britànic en què es produeixi l’estada. 

Com puc escollir les assignatures per cursar durant el meu intercanvi? 

Les assignatures es poden consultar als webs de les facultats. Les assignatures en anglès es poden consultar al següent enllaç

  • Admissions 

Les admissions estaran a l'aprovació final de la facultat/escola d'acollida, així com condicionades a l'evolució de la pandèmia. La facultat/escola podrà reduir el nombre d'estudiants admesos per tal de poder complir amb totes les mesures sanitàries necessàries. 

A la UAB, el model de docència serà 100% presencial. Els estudiants han de contactar amb l'Oficina d'Intercanvis de la seva facultat d'acollida per saber com tenen previst organitzar la docència. Per a informació sobre la selecció d'assignatures o sobre el Learning Agreement, també han de contactar amb l'Oficina d'Intercanvis de la facultat. 

Recomanem als estudiants no fer cap reserva abans de rebre la carta d'invitació de la UAB. Ahora, abans de fer reserves de bitllets d'avió o allotjament amb molta antelació al ser cauteló i triar  sempre opcions amb dret a reemborsament. 

En el moment de la matricula hauràs d'abonar una petita quatiantat de 4,48€ per l'abonament de l'assegurança complementària.

  • Protocol Emergències Internacionals

Els membres de la Comunitat UAB que participin en estades de mobilitat a l'estranger tenen a la seva disposició un conjunt de recomanacions sobre protocol d'emergències internacionals a tenir en compte abans i durant l'estada de mobilitat. Destaquem els següents punts:

a) Registre consular

És recomanable inscriure al registre consular de viatgers del consolat del vostre país a Barcelona perquè en cas d'emergències com catàstrofes naturals o situacions d'emergència col·lectiva, relacionades o no amb el COVID 19, els consolats puguin contactar amb vosaltres i proporcionar-vos la assistència necessària segons la situació.

b) Assegurança mèdica

Tots els estudiants, investigadors i professors estrangers que vinguin a una universitat catalana han d'estar coberts per una assegurança mèdica. Es recomana contractar una assegurança mèdica que tingui plena cobertura en cas de malaltia o accident durant el viatge o l'estada a Espanya. També cal considerar que tingui cobertures pel que fa a desplaçament de familiars i desplaçament en avió medicalitzat.

La corredoria d'assegurances Omnibus ofereix una assegurança de salut per a mobilitats a Espanya amb cobertures en cas de tractament per COVID-19, encara que qualsevol altra assegurança que compleixi amb els requisits dictats per la corresponent oficina consular espanyola seria acceptable.

Els estudiants, investigadors i professors de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa poden sol·licitar la targeta sanitària europea. La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal en el territori de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació de país d'estada, independentment de que l'objecte de l'estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis. Per a més informació visitar aquest web. En qualsevol cas, es recomana la contractació d'alguna assegurança addicional per cobrir possibles copagaments.

  • Informació sobre viatges:

Informació sobre Salut i Viatges: https://www.spth.gob.es/

Informació sobre la Mobilitat entre països de la Unió Europea: https://reopen.europa.eu/es/

Informació sobre la Mobilitat per a estudiants extracomunitaris: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_es