Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Cursos propedèutics

Les accions propedèutiques que es programen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) formen part de l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat que s'incorpora a la Universitat.

Aquestes accions tenen com a objectius principals: millorar els mètodes d'aprenentatge, optimitzar el rendiment en general en relació als estudis i permetre superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació.

La durada dels cursos és des de 15 a 60 hores, i estan adreçats als i les estudiants que hagin estat admesos a les titulacions de grau el curs 2024-2025, o bé a aquelles persones que s'estiguin preparant per accedir a la universitat. Els cursos es realitzen majoritàriament de l'1 al 15 de setembre, consulta les dates i horaris específics a la facultat.

Oferta de cursos propedèutics del curs 2024-25