Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic 2022-2023

Calendari Acadèmic 2022-2023

Calendari marc que aprova el Consell de Govern de la UAB per a tota la Universitat. Consulteu el calendari de cada centre de la UAB a la pàgina WEB del propi centre. El calendari de festius podrà patir modificacions.

Tingueu en compte que algunes modificacions dels calendaris degut a les afectacions de la situació sanitària i a l'atac informàtic a la UAB poden no estar reflectides.