Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Les xifres dels graus de la UAB

107 titulacions de grau (2020-2021)
26.272 estudiants de grau (24.488 equivalents a temps complet) (2019-2020)
1.299 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2019-2020)
4.530 titulats de grau (2018-2019)
4.918 estudiants de grau en centres adscrits (2019-2020)
926 titulats de grau en centres adscrits (2018-2019)