Recerca

Gestió d'Ajuts Nacionals

Àrea de Gestió de la Recerca

Competències i responsabilitats
 • Gestionar projectes competitius i subvencions de recerca.
 • Gestionar ajuts competitius i subvencions de recerca: difusió i assessorament de convocatòries, sol·licituds, resolucions, modificacions de concessions, etc.Gestionar la col·laboració entre la Universitat i l’empresa pel que fa a les necessitats d’R+D.
 • Coordinar en temes de recerca altres àrees centrals i departaments, centres d’estudis i recerca i instituts propis.
 • Gestionar tot allò referent a l’obtenció de dades, orientada a la presa de decisions, sobre l’activitat i la producció científiques de la UAB (grups de recerca, departaments, centres, instituts)
 • Obtenir indicadors agregats o sectoritzats (línies de recerca, disciplines científiques, estructures bàsiques de recerca…) i visibilitzar la producció científica.
 • Donar suport a les activitats derivades de la política científica de la UAB (vicerectorats) i executar-les.
 • Desenvolupar formació especialitzada.
 • Dur a terme la gestió administrativa de les relacions amb els clients i usuaris.

L’Àrea de Gestió de la Recerca s’organitza en tres unitats especialitzades:

 • Unitat de Contractes i Convenis
 • Unitat de Gestió de Recursos
 • Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics

L’Àrea de Gestió de la Recerca disposa d'un Taulell d'Atenció al Públic amb les següents funcions:

 • Recollir la documentació amb destinació als diferents àmbits de l’àrea i fer la revisió de la seva adequació per tal d’evitar la duplicitat dels tràmits i/o tasques, d’acord amb les directrius tècniques
 • Atendre i informar de manera personalitzada i telefònicament dels processos relatius a la recerca i derivar les consultes