Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus+ KA107/171 Personal a Third Countries

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària.

L'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries).

Amb els fons que li han estat adjudicats en el marc del programa Erasmus + Partner countries- Ka107, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca una sèrie d’ajuts a la Mobilitat del personal de la UAB.

Tipus d’estades:

Els ajuts disponibles són per realitzar estades d'una durada de 5 dies, més 1 o 2 dies de viatge per a:

 • Estades de Training (STT): El personal docent (PDI) o el personal d'administració i serveis (PAS) hi participa amb l'objectiu de millorar les seves capacitats educatives i formatives.
 • Estades de Teaching (STA): El personal docent (PDI) hi participa impartint un mínim de 8h d'activitats docents.
 • Estades de Teaching and Tranninig Combined: El personal docent (PDI) hi participa impartint un mínim de 4 h d'activitats docents i realitzant 4 hores de formació.

Convocatòria Erasmus+ KA107 - 2022; data límit per finalitzar l'estada 31/07/2024 

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES 

Els ajuts disponibles per realitzar estades de durada de 5 dies, més 1 o 2 de viatge, són els següents (en algunes destinacions l'ajut concedit cobreix menys dies): 

País

Número de beques

Iraq 1 beca docència (5 dies + 2 viatge)

UNIVERSITAT PARTNER 

University of Mossul 

ASSEGURANÇA 

Davant la pandèmia del Covid-19, requerim a tot el personal que faci una estada dins del programa KA107 2020, a acreditar la cobertura d'una assegurança d'assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgiques i de responsabilitat civil al país de destinació. 

IMPORT DELS AJUTS 

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus +, el participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents: 

 • Despeses de manutenció: fins a 180€/ dia (fins a 7 dies, veure convocatòria) 

El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l' import que el beneficiari rebrà finalment dependrà dels gestos realitzats i degudament justificats. En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corres 

Procés de sol·licitud 

La sol·licitud es farà a través del formulari en línia: FORMULARI DE SOL·LICITUD ONLINE 

Requisits:

Ser personal amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit. 

Les categories de PDI que poden optar a la mobilitat Erasmus són les indicades a Annex I, que es troba també publicat al final de la pàgina, a l'apartat "Altra documentació". 

Documentació a adjuntar:  

DNI/NIE 

Docència / Formació 

Acord de mobilitat acceptat per la institució d'origen i destí: 

 • Per a docència (Mobility Agreement for Teaching) 

 • Per a formació (Mobility Agreement for Training) 

 • Per a combinada docència i formació (Mobility Agreement for Teaching / Training Combined) 

Carta / correu electrònic d'invitació 

 Calendari 

 

Període de sol·licituds 

Resolucions (*) 

1a convocatòria 

De 29 de Març al 15 Maig 2023 

15 Juny 2023 

2a convocatòria 

Del 16 Maig al 31 de Juliol 2023 

De l’1 al 15 Setembre 2023 

17 Octubre 2023 

3a convocatòria 

Del 16 Setembre al 15 Novembre 2023 

15 Desembre 2023 

4a convocatòria 

Del 16 Novembre 2023 al 15 Febrer 2024 

15 Març 2024 

5a convocatòria 

Del 16 Febrer al 15 Maig 2024 

14 Juny 2024 

Resolucions i convocatòries 

Convocatòria KA171 projecte 2022 Personal (PDI i PAS) OUT 

Documents a aportar 

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA171 per a TEACHING 

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA171 per a TRAINING 

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA171 per a TEACHINIG and TRAINING COMBINED 

Autorització d'estada PAS 

Certificat d'existència cobertura assegurança 

Consentiment informat de viatge 

Altra documentació: 

Categories de professorat que poden optar a ajuts Erasmus+Ka171 

Per a més informació: 

Àrea de Relacions Internacionals 
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Tel +34 93 586 82 56 
erasmus.ka107@uab.cat 

Convocatòria Erasmus+ KA107 -2020; data límit per finalitzar l'estada 31/07/2023

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Els ajuts disponibles per realitzar estades de durada de 5 dies, més 1 o 2 de viatge, són els següents (en algunes destinacions l'ajut concedit cobreix menys dies):

 

Regió

Països

Beques

 1 Albània Fins a 5 beques per personal OUT 
 2 Geòrgia Fins a 1 beques per personal OUT
3 Egipte, ISrael, Líban, Palestina, Tunísia Fins a 4 beques per personal OUT 
6 Buthan, Xina Fins a 3 beques per personal OUT 
8 Argentina; Brasil, Costa Rica, Colòmbia, Equador, Mèxic, Panamà, Perú No hi han beques disponibles
11 Ghana, Uganda Fins a 4 beques per personal OUT +  1 per personal IN (si hi han sol·licituds IN)
13 Austràlia, Canadà, Estats Units, Hong Kong, Singapur, Taiwan, Xile No hi han beques disponibles

 

 

UNIVERSITATS PARTNER

Podeu consultar les universitats partners al següent enllaç:

Universitats partners projecte 2020

ALTES:

 • Argentina: Universidad de Buenos Aires
 • Tunisia:
 1. Institut Supérieur des SciencesAppliquées et de Technologie deSousse
 2. University of Monastir
 • Bhutan: Sherubtse College
 • Israel:
 1. Tel Aviv University
 2. Sapir Academic College

BAIXES:

Les següents universitats no participen en el programa Erasmus+ KA107:

 • Austràlia: Monash University
 • Canadà: University of Ottawa

ASSEGURANÇA

Davant la pandèmia del Covid-19, requerim a tot el personal que faci una estada dins del programa KA107 2020, a acreditar la cobertura d'una assegurança d'assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgics i de responsabilitat civil al país de destinació.

IMPORT DELS AJUTS

D' acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus +, el participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:

El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l' import que el beneficiari rebrà finalment dependrà dels gestos realitzats i degudament justificats. En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.

Procés de sol·licitud

El personal amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit, que estigui interessat a sol·licitar un ajut Erasmus+ KA07 en aquesta convocatòria, ha de completar EL FORMULARI DE SOL·LICITUD ONLINE on haurà d'adjuntar una còpia del DNI /Passaport, de l'acord de Mobilitat signat i de la carta/correu d'invitació.

Les categories de PDI que poden optar a la mobilitat Erasmus són les indicades a Annex I, que es troba també publicat al final de la pàgina, a l'apartat "Altra documentació".

 
Formulari de sol·licitud online
DNI/NIE

Docència / Formació

Acord de mobilitat acceptat per la institució d'origen i destí:

 • Per a docènciaa (Mobility Agreement for Teaching)
 • Per a formació (Mobility Agreement for Training)
 • Per a combinada docència i formació (Mobility Agreement for Teaching / Training Combined)
   Carta / correu electrònic d'invitació
 Calendari
 
  Període de sol·licitud Data de resolució
10a resolució Del 1 d'abril al 31 de maig 2023 9 de juny 2023

 * en l'últim termini s'afegeixen categories laborals que poden sol·licitar ajuts Erasmus+ KA107 (veure document, en altra documentació).

 

Resolucions i Convocatòries:

10a REsolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

Esmena_Desempat Llista d'espera regió 8_ 9a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

Esmena Romanent - 9a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

Esmena - 9a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

9a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

8a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

7a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

6a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

5a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

4a Resolució Erasmus+ Ka107 Staff OUT 2020

3a Resolució Erasmus+ Ka107 Staff OUT 2020

2a Resolució Erasmus+ Ka107 Staff OUT 2020

1a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

Convocatòria KA107 projecte 2020 Personal (PDI i PAS) OUT

Modificació de Calendari Convocatòries 2019 i 2020

Modificació de la convocatòria de Mobilitat de Personal per a Docència 

Modificació Calendari convocatòria de Mobilitat projecte 2020 - NEW

 

Documents a aportar:

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TRAINING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHINIG and TRAINING COMBINED

Autorització d'estada PAS

Certificat d'existència cobertura assegurança

Consentiment informat de viatge

 

Altra documentació:

Categories de professorat que poden obtar a ajuts Erasmus+Ka107


Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka107@uab.cat

logo a4u

 

 

Universitat Autònoma de Barcelona, com a membre de la Alianza 4 Universidades, ofereix, a més, altres beques. Trobareu més informació d’aquestes beques al web Alianza 4 Universidades.

Les beques que la UAB ofereix com a membre de la Alianza 4 universidades son per mobilitats a Botswana, Costa Marfil, Etiopia,  Índia, Indonesia, Kenia, Malàisia,  Namíbia, Rússia, Sudàfrica,  Tailàndia, Vietnam

El termini per presentar les sol·licituds de personal és el 31 de Març 2023.