Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus+ KA107/171 Estudiants OUT a Third Countries

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària.

L'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països tercers (Third Countries) des del 2014 fins al 2020, i l'Erasmus+ KA171 del 2021 al 2027.

Amb els fons que li han estat adjudicats en el marc del programa Erasmus + Third Countries KA107, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca una sèrie d’ajuts a la Mobilitat dels estudiants UAB.

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

ESTUDIANTS

Davant la pandèmia de la Covid-19, requerim a tots els estudiants que facin una estada dintre del programa KA107 2020, a acreditar la cobertura d’una assegurança d’assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgiques i de responsabilitat civil en el país de destinació.

ERASMUS+ KA107
Ajuts per Mobilitat d'Estudiants a Països Tercers

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària i l'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països tercers (Third Countries). 

Trobareu la informació completa sobre les convocatòries d'ajuts per mobilitat d'estudiants a països associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

Convocatòria Erasmus+ KA107-2020; data límit per finalitzar estada 31/07/2023.

 

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Places disponibles per a la mobilitat d’estudiants als següents països:

País

Número de beques

Albània 2
Ghana 1, exclusiva per PhD
Israel 1
Palestina 2

 

UNIVERSITATS PARTNERS

Podeu consultar les universitats participants en la  Convocatòria publicada al peu d’aquesta pàgina.

ALTES:

  • Tunisia:
  1. Institut Supérieur des SciencesAppliquées et de Technologie deSousse
  2. University of Monastir
  • Buthan: Sherubtse College

BAIXES: Les següents universitats no participen en el programa Erasmus+ KA107:

  • Austràlia: Monash University
  • Canadà: University of Ottawa

 

IMPORT DELS AJUTS
D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+ els estudiants rebran els ajuts corresponents als conceptes següents:

 

PROCÉS DE SOL·LICITUD
El estudiants matriculats a la UAB, interessats en sol·licitar un ajut Erasmus+ KA107 haureu de completar aquest formulari de sol·licitud online, on caldrà adjuntar una còpia del DNI / NIE / Passaport i de l'Acord d'Estudis signat (només pels estudiants de Doctorat). El termini per presentar sol·licituds estarà obert a partir de l’1 de desembre de 2020.

 

CALENDARI
  Període de sol·licitud Data de resolució
6a resolució Del 16 de maig  al 31 de juliol de 2022 i de l'1 al 15 setembre 2022   17 d'octubre de 2022
7a resolució Del 16 de setembre al 15 de novembre de 2022 15 de desembre de 2022
8a resolució Del 16 de novembre del 2022 al 15 de febrer de 2023 15 de març de 2023
9a resolució Del 16 de febrer al 15 de maig de 2023 15 de juny de 2023

 

Resolucions i Convocatòria:

6a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

5a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

4a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

3a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

2a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

1a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

Resolució Modificació de la Convocatòria Estudiants OUT 2020

Convocatòria ErasmusKA107 projecte 2020 Estudiants OUT

Modificació de Calendari Convocatòries 2019 i 2020 -NEW

Documents a aportar:

Learning Agreement Erasmus+ KA107 Students

Learning Agreement Erasmus+ KA107 PhD

Certificat existència cobertura assegurança

Guies i altra documentació:

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies


Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56

erasmus.ka107@uab.cat