Oficina de Projectes Internacionals

Associacions Europees (European Partnerships)

Els partenariats europeus

Els partenariats europeus són iniciatives amb què la UE, juntament amb socis públics i privats, pretén potenciar l’aportació de la ciència i innovació com a motor de l’economia.

En aquesta edició, el programa marc inclou una gran aposta per la cooperació del sector privat, per la qual cosa s’han validat 49 partenariats publicoprivats que seran clau en el programa.

L’objectiu és dirigir noves activitats de recerca i innovació per aconseguir fins específics, ambiciosos i mesurables que beneficien les societats.

Categories
Programats conjuntament Cofinançats Institucionalitzats

Creats a partir d’un acord entre Horitzó Europa i els socis (industrials)

Creats a partir d’un programa comú acordat i executat pels socis; compromís financer i en espècie dels socis.

Creats a partir d’una dimensió a llarg termini i de la necessitat d’un alt nivell d’integració; basats en els art. 185 i 187 del TFUE, i en el reglament de l’EIT.

En HEU: s’inclouran dins dels programes de treball (WP) dels clústers. Regles de participació d’HEU.

En HEU: cofinançament dels estats membres.

En HEU: programes independents amb les seves pròpies convocatòries fora dels programes de treball (WP) i regles semblants a HEU, però no 100 % iguals.

Més informació
 

Pilar II - Desafiaments globals i competitivitat industrial europea