Recerca

Grups de recerca

Un grup de recerca és una unitat d’investigació formada per membres del personal acadèmic que comparteixen objectius científics i estan coordinats per un investigador responsable denominat coordinador o coordinadora.

El grup de recerca té la consideració d’estructura mínima en què s’organitza la recerca a la UAB.

Els grups de recerca consolidats i els grups de recerca emergents reconeguts per la Generalitat de Catalunya es consideren, de manera automàtica, com a grups de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.

També gaudeixen del reconeixement automàtic com a grups de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb els mateixos drets que els grups consolidats i els grups emergents, els grups SGR en què participen investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona coordinats amb altres institucions de recerca, les tasques de coordinació dels quals no corresponen a la Universitat Autònoma de Barcelona, i a la denominació dels quals aparegui l’acrònim UAB.

Els grup de recerca singulars UAB són els grups que encara no han estat reconeguts per la Generalitat de Catalunya en espera de convocatòria, però que acrediten els requeriments de la Generalitat de Catalunya.

Grups de Recerca UAB

Grups de recerca TECNIO

Normativa UAB sobre els grups de recerca