Divulgació de la recerca

Eines, recursos i activitats per a la comunicació i divulgació de la recerca

Actualitat

La Unitat de Comunicació de la UAB.
Notícies de recerca: resultats d’investigació, projectes, reconeixements, jornades, entrevistes...
Pla de difusió del projectes d'investigació.

UABDivulga

Publicació digital amb articles dels experts i expertes de la Universitat.

Ciència per llegir

Espai de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia per gaudir de la lectura.

Espais de ciència

Portals de diferents àmbits creats per personal de recerca de la Universitat.

Per participar-hi

Activitats periòdiques per gaudir de la ciència al campus.

Els vídeos de la CRUE

La universitat respon 
Universo sostenible  

 

El cicle de comunicació de la recerca

Espai amb eines i recursos del Servei de Biblioteques.

Instituts i centres de recerca

Webs dels centres i instituts de recerca propis, participats i vinculats al campus.