Personal UAB

Serveis Logístics i Administració (ASLiA)

Al campus de Bellaterra hi trobaràs deu punts de restauració amb serveis de bar, autoservei i/o restaurant i/o pizzeria. Estan gestionats per empreses de restauració social i supervisats pel servei de restauració de la UAB.

Trobareu tota la informació a la pàgina del servei de restauració de la UAB