Personal UAB

Gestió operativa i suport SIG Campus

Avisos

-14/06/24

Webinar ESRI-UAB Plataforma ArcGIS i Accés a la llicència Campus
Dijous 4 de juliol a les 10h (Teams). Atenció a novetats d'accés!
+ Inscripció aquí >> Formulari

-13/05/24 Renovació/Migració de llicència a ArcGIS Pro
+ Fes aquí la teva petició >> Formulari ArcGIS Pro
-13/05/24 Renovació de llicència a ArcGIS Desktop (ArcMap)
+ Fes aquí la teva petició >> Formulari ArcGIS Desktop ús FORA Campus

La UAB disposa d'una llicència campus del programari de SIG de la plataforma ArcGIS d'ESRI, i dona accés a tota la comunitat universitària a tot el programari, informació, formació i suport en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació Geoespacial.

A través dels següents apartats podeu conèixer com accedir a cadascun dels avantatges de la llicència:

La gestió operativa i suport tècnic es desenvolupa en les següents accions i serveis a la comunitat d’usuaris:

Accés a Servei ArcGIS (2):

 • Registre d'usuaris a servei BADUS d'accés a ArcGIS amb correu institucional UAB.
 • Administració d’accés a plataforma ArcGIS al núvol (Online) i subministrament de llicències Pro, extensions i aplicacions específiques en xarxa.

Accés a programari (3):

 • Creació del centre de recursos de la Llicència de Campus
 • Organització de l'accés i distribució del programari, en coordinació amb SID Lletres.
 • Instruccions d’accés a servidor de llicències, instal·lació i configuració al campus.
 • Sol·licitud de llicències per ús autònom (FORA del campus).

Accés a ArcGIS online (5):

 • ArcGIS online: gestió de compte organització (general).
 • Administració descentralitzada de grups i usuaris, assignació i supervisió de consum de crèdits.
 • Generació i proporció d’informació geogràfica de referència del campus.

Accés a Formació (7):

 • Gestió de l’accés a espai virtual de formació continuada de ESRI.
 • Gestió i vehiculació dels crèdits de formació específica des ESRI Espanya.
 • Organització i promoció d’accions formatives específiques i pròpies.

Suport i assistència tècnica (6):

 • Suport tècnic a la comunitat d’usuaris per a l’accés al programari (instal·lació, autorització, etc.).
 • Interlocució general i tècnica amb el suport tècnic d'ESRI a través dels especialistes SIG.
 • Suport metodològic a la comunitat PDI/PAS sobre l’aplicació de les TIG.
 • Definició d'eines de comunicació i notificació (llista de distribució (8)) per a la comunitat d'usuaris.

La UAB posa a disposició un servei integrat (BADUS) que permet accedir a la plataforma ArcGIS a través del compte institucional (NIU@uab.cat). Aquest servei permet crear un usuari a la plataforma al núvol de la llicència campus, ArcGIS Online, i a la vegada permet disposar d'una llicència nominal per al programari d'escriptori ArcGIS Pro, que permet l'ús tant dins com fora del campus. A partir de juliol de 2023 tots els comptes d'accés a la plataforma ArcGIS estaràn vinculats a aquest servei.

Com puc obtenir accés al servei ArcGIS? Has de seguir els passos segënts:

 1. Sol·licitud: fer la petició de compte d'usuari UAB a través dels formularis de:
 2. Una vegada rebuda la sol·licitud, procedirem a fer el registre a BADUS del teu usuari al servei ArcGIS per a que tinguis accés.
 3. Invitació: una vegada registrat al servei, rebràs un correu electrònic de l'administrador de la llicència campus amb una invitació d'accés a la plataforma ArcGIS. Has de fer clic al link per accedir a la creació del compte ArcGIS, següent pas.
 4. Creació del compte ArcGIS i accés a plataforma i llicència: et sol·licitarà iniciar sessió amb el teu compte UAB. Fer clic sempre al botó UAB, primer, i fer login al SSO UAB, a continuació.
  Inici de sessió a Portal ArcGIS Online amb compte UAB >> Inici de sessió BADUS a servei ArcGIS amb compte UAB
 5. Visualització del perfil d'usuari ArcGIS: Finalitzat el login, es visualitzarà el perfil d'usuari d'ArcGIS online amb el vostre NIU. Per accedir a la llicència d'ArcGIS Pro, seguir les instruccions del manual que es rep a través de la sol·licitud de llicència de Pro i configurar-la com a nominal.
Vista de perfil de compte ArcGIS Online i perfil d'usuari

La comunitat universitària (estudiants, docents, investigadors i pas) pot accedir al programari SIG d’escriptori de la plataforma ArcGIS de diverses maneres en funció de si ho fa des de dins de la xarxa UAB al campus de Bellaterra o bé des de fora del campus. En cada cas s’han de seguir les instruccions següents (requereix validació com a usuari UAB):

Instal·lació d’ArcGIS Desktop a la xarxa UAB (Campus Bellaterra):

 1. La instal·lació d’ArcGIS Desktop en qualsevol espai docent de la xarxa UAB (Campus Bellaterra) es pot sol·licitar a través del Servei d'Informàtica Distribuïda (SID) de cada centre.
 2. Si és per ús personal (despatxos) es pot accedir a la descàrrega del programari i manual a través del següent:
  >>
  Formulari de sol·licitud de llicència ArcGIS Desktop per a ús al CAMPUS Bellaterra

Instal·lació d’ArcGIS Desktop per a ús FORA del Campus Bellaterra:

Es pot disposar d’una llicència d’ArcGIS Desktop per a ús fora del campus en un equip personal per ús vinculat a la docència i la recerca.

 1. Sol·licitud i obtenció del programari, manual i codi de llicència personal (d'ús únic i intransferible), a través del següent:
  >> Formulari de sol·licitud de llicència ArcGIS Desktop ús FORA del campus
 2. Renovació de llicència: la llicència es renovarà de manera col·lectiva el mes de maig. S’informarà puntualment de com sol·licitar un nou codi de llicència a través del formulari corresponent.

Instal·lació d’ArcGIS Pro:

Es pot disposar d’una llicència d’ArcGIS Pro per a ús a dins i fora del campus en un equip personal, en funció del tipus de llicència configurada, i sempre per ús vinculat a la docència i la recerca.

 1. La instal·lació d’ArcGIS Pro en qualsevol espai es pot sol·licitar a través del següent:
  >> Formulari de sol·licitud de llicència ArcGIS Pro
 2. Tipus de llicència: Pro es pot configurar en tres modes de llicència: concurrent, single i nominal. A través d’una llicència nominal es vincula l’usuari amb la plataforma al núvol, vinculat a l’organització UAB. La concurrent només serveix per ús al campus Bellaterra. La single te les mateixes característiques que Desktop.

La llicència campus del programari SIG d’ESRI proporciona accés a tot el programari d’escriptori de la plataforma ArcGIS. Tot i que la llicència permet l’accés a versions anteriors, periòdicament es decideix el canvi a una versió estabilitzada: actualment al campus s’ha desplegat la versió 10.8 d’ArcGIS Desktop i la versió 2.8 d’ArcGIS Pro.

Si es necessita accedir a llicència diferents a l’actualment desplegada, es pot fer la sol·licitud d’accés a la descàrrega i instal·lació a través del formulari de petició de suport:

>> Formulari de petició de suport

En la següent llista podeu accedir a la informació i recursos dels diferents productes inclosos a la llicència campus del programari SIG d’ESRI:

Llicències educacionals il·limitades per a ús en docència, investigació i administració:

SIG d'Escriptori (Desktop) i extensions:
ArcGIS Desktop Advanced 10.8 (ArcInfo) ArcGIS Pro 2.8
ArcMap (ArcGIS Desktop) ArcGIS 3D Analyst
ArcGIS Aviation Airports ArcGIS Aviation Charting
ArcGIS Bathymetry ArcGIS Maritime
ArcGIS Data Interoperability ArcGIS Geostatistical Analyst
ArcGIS Network Analyst ArcGIS Production Mapping
ArcGIS Publisher ArcGIS Roads and Highways
ArcGIS Schematics ArcGIS Spatial Analyst
ArcGIS Tracking Analyst ArcGIS Workflow Manager
Modelització 3D:
ArcGIS CityEngine Advanced
 
SIG servidor (Server / Enterprise):
ArcGIS Enterprise Server Advanced for Windows  
ArcGIS Enterprise ArcGIS Data Interoperability
ArcGIS for INSPIRE ArcGIS GeoEvent Server
ArcGIS Image Server ArcGIS Maritime
Portal for ArcGIS ArcGIS Workflow Manager
Schematics Geostatistical Analyst
Spatial Analyst 3d Analyst
SIG web i mòbil:
ArcGIS for Windows Mobile  
App Builders ArcGIS AppStudio
ArcGIS Configurable Apps ArcGIS Dashboards
ArcGIS Experience Builder ArcGIS Instant Apps
ArcGIS Web AppBuilder ArcGIS Field Maps
ArcGIS Navigator ArcGIS QuickCapture
ArcGIS StoryMaps ArcGIS Survey123
ArcGIS for Teams ArcGIS Workforce
SIG desenvolupament (Developer):
ESRI Developer Network (EDN)  
ArcGIS Developer ArcGIS API for JavaScript
ArcGIS API for Python ArcGIS Experience Builder developer edition
ArcGIS Runtime SDKs ArcGIS Web AppBuilder developer edition
   
Complements SIG ofimàtica:
ArcGIS for Office
 

La Llicència de campus inclou una subscripció a la plataforma SIG al núvol d'ESRI, ArcGIS Online, amb un compte d'organització per a tota la comunitat UAB. Aquest accés permet que qualsevol usuari de la llicència pugui accedir a la publicació, difusió i explotació de la seva informació geogràfica a través visors i aplicacions web i/o mòbil, a més d'accedir a informació geogràfica de referència i també disposar d’una llicència nominal d’ArcGIS Pro.

L'accés a la plataforma s’ha de realitzar amb un compte d’ESRI. Si l’usuari ja disposa d’un compte global d'ESRI (ESRI Global Account), serà necessari vincular-ho a l'organització Universitat Autònoma de Barcelona. Si l’usuari no disposa d’usuari, des de la gestió operativa es generarà i proporcionarà les noves credencials a patir de l’adreça de correu electrònic amb domini UAB (uab.cat o autònoma.cat).

Portal ArcGIS Online de la UAB

 

 

 

 


 

 

 

Podeu sol·licitar la creació o la vinculació d’un compte d’ESRI a través del formulari de petició de suport, indicant el motiu (alta a ArcGIS Online).

>> Formulari de petició de suport

A continuació es facilita vincles a informació de base per poder conèixer les característiques i capacitats de la plataforma SIG al núvol d’ArcGIS Online.

Recursos i extensions ArcGIS Online
Accés a plataforma:
Creació i gestió de comptes globals d'ESRI ArcGIS online
Recursos sobre la plataforma ArcGIS online:
Ajuda i recursos d'ArcGIS online Primeres passes amb ArcGIS online
Galeria d'ArcGIS online de la UAB (exemples)  
Extensions i productes especialitzats inclosos amb ArcGIS online:
ArcGIS Living Atlas of the World ArcGIS Solutions
ArcGIS Developer ArcGIS Hub
ArcGIS Notebooks Apps for Sharing Maps
ArcGIS Business Analyst online ArcGIS Community Analyst online
ArcGIS Geoplanner for ArcGIS online ArcGIS Insights online
ArcGIS Tracker online  

Des de la gestió operativa s’ofereix suport tècnic de primer i de segon nivell, a més del suport metodològic.

 • Suport tècnic de primer nivell: proporcionat per la gestió operativa i destinat a resoldre problemes de registre, configuració i accés al programari SIG o resta de components de la plataforma SIG ArcGIS de la llicència campus.
 • Suport tècnic de segon nivell: suport proporcionat per ESRI Espanya adreçat a donar solució a problemes de configuració i/o instal·lacions amb certa complexitat. Quan la petició de suport no pugui ser atesa des de la gestió operativa, aquesta derivarà la consulta cap al suport tècnic d’ESRI.
 • Suport metodològic: tot aquell suport relacionat amb l’aplicació dels procediments i funcions del SIG i que requereixin una anàlisi i revisió per a poder oferir assessorament i indicacions que ajudin a reorientar i donar viabilitat al plantejament metodològic d’aplicació de la tecnologia SIG.

Per a sol·licitar suport o comunicar qualsevol incidència s’ha de fer arribar la consulta a través del formulari o per correu electrònic a sig.campus@uab.cat.

>> Formulari de petició de suport

La Llicència de campus pel programari SIG d’ESRI inclou accés a programes de formació continuada en sistemes d’informació geogràfica. Es pot accedir a través de dos vies:

 1. ESRI Training: cursos virtuals en xarxa a través de ESRI Academy (Esri Training), de manera gratuïta i il·limitada en aquells programes de formació adscrits al compte d’organització educativa que disposa la UAB.

  >> https://www.esri.com/training/
   
 2. Formación ESRI: la llicència subministra 100 crèdits anuals de formació específica sota demanda,  presencial o en remot, a realitzar per part de l’equip tècnic de ESRI Espanya. Aquesta formació és certificada i es pot sol·licitar en qualsevol moment dins del catàleg de cursos presencials o bé de la plataforma de teleformació d’ESRI Espanya. Com el número de crèdits és limitat, es farà una distribució equilibrada entre tota la comunitat d’usuaris, limitant les peticions a una per usuari.

  Online >> https://aularcgis.esri.es/

  Presencial o en remot >> https://learning.esri.es/

Per accedir a aquests cursos de formació cal fer la sol·licitud a la gestió operativa, que fa la sol·licitud o activa l’accés de manera agrupada. També és necessari disposar d’un compte global d’usuari d’ESRI vinculat a l’organització UAB. Si es disposa de compte d’ESRI no vinculat, es pot sol·licitar la vinculació per poder accedir als cursos. Si no disposes de compte, es pot generar un nou usuari a la plataforma al núvol ArcGIS Online de la UAB.

 
Procediment de sol·licitud de cursos ESRI Training (A):
 1. Per accedir als cursos cal tenir compte d’ESRI i vinculat a l’organització UAB. Pots sol·licitar la vinculació o un nou compte a través del formulari de petició de suport:

  >> Formulari de petició de suport

  La petició és rebuda per la gestió operativa i donarà resposta ràpidament.
   
 2. Quan es disposa de compte d’usuari vinculat, pots consultar el catàleg de cursos ESRI Training a : https://www.esri.com/training/catalog/search/ Segons la tipologia de cursos, l’accés pot ser:

  1. Free: cursos gratuïts i d’accés lliure amb compte ESRI.

  2. Requires Maintenance: cursos d’accés amb compte ESRI vinculat a UAB.

  3. $: cursos no inclosos a la llicència que requereixen d’inscripció individual.

Portal de formació ESRI Academy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia de cursos ESRI Academy

 

 

 

 

 

 

 

 1. La persona interessada selecciona el curs i accedeix (Sign in / Enroll / Launch Course) per a realitzar el curs.

 2. Podràs fer un seguiment dels cursos realitzats a través de la pestanya My Academy.

 
Procediment de sol·licitud de cursos de Formación ESRI (B):
 1. La persona interessada consulta el catàleg de Formación ESRI, presencials o en remot, o el catàleg de cursos online del Portal de Teleformación. Si troba un curs d’interès, ha de comunicar la seva sol·licitud a través del formulari de petició de suport indicant com a motiu la sol·licitud de formació.

  >> Formulari de petició de suport

Portal de formació cursos presencials Esri Espanya

Portal de formació cursos online Esri Espanya

 1. Des de la gestió operativa gestionem la inscripció proporcionant a ESRI el nom de la persona interessada i el seu correu electrònic.
 2. ESRI contactarà amb l’interessat per concretar el calendari de realització del curs i per proporcionar les dades d’accés a la plataforma de formació.
 3. Queda registrada la petició i es comptabilitzen els crèdits de formació corresponents.
 4. En finalitzar la formació ESRI tramitarà i proporcionarà la certificació aconseguida en cas de superar el curs.
 
Altres recursos de formació ESRI gratuïts:

Portal de recursos de formació (HUB) generat a partir d'experiències reals de desplegament de la tecnologia SIG d'ESRI.

>> Learn ESRI

Esri-l és el canal d'informació i notificació de novetats de la llicència de campus d'ESRI de la UAB per a la comunitat d'usuaris. La llista de distribució o de correu [Esri-l] té per objectiu informar de totes les novetats relacionades amb la llicència (noves versions, formació, renovacions, incidències, etc.) i a la vegada crear un espai de comunicació entre els usuaris, en el qual es puguin generar debats i discussió entorn de l'aplicació del programari SIG d'ESRI.

Tots els usuaris amb una adreça de correu electrònic de la UAB (dominis uab.cat o autònoma.cat) poden sol·licitar la subscripció a la llista a través de la pàgina d'informació de la mateixa. La llista és restringida, requereix aprovació per la subscripció, i les respostes per defecte només arribaran al remitent, sempre i quan l'usuari no enviï explícitament la resposta a la tota la llista (esri-l@llistes.uab.cat).

Per realitzar la subscripció us heu d'adreçar a la plana d'informació de la llista i emplenar les vostres dades de contacte (correu electrònic) en el formulari de l'apartat Subscriure's a Esri-l.

Plana principal d'informació i subscripció de la Llista de distribució [Esri-l]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de tenir dubtes també podeu sol·licitar l’alta a la llista de distribució a través del formulari de petició de suport indicant el motiu corresponent.

>> Formulari de petició de suport

A. Webinar ESRI - UAB "Webinar UAB-ESRI: Plataforma ArcGIS i Accés a llicència campus SIG" - 04/07/24 10h. - Teams

Inscripció >> https://forms.office.com/e/iTXppKrfMp

Continguts:

1. Acuerdo Campus ESRI – U. Autónoma de Barcelona. Características y servicios asociados.
2. El GIS y la Plataforma ArcGIS. El Web GIS de ESRI.
3. ArcGIS Pro: presentación y posicionamiento de la herramienta. Capacidades y ejemplos.
4. ArcGIS Online: Funcionamiento y componentes del portal. Principales aplicaciones derivadas del usuario de ArcGIS Online y ejemplos.
5. Acceso a la licencia Campus. Migración a SSO. Retirada Desktop.
6. Ruegos y preguntas.
 

----------

B. Smart City Expo World Congress - Presentació "Sistema d'Informació Geogràfica del Campus UAB" - 15/11/22 10h. Fira Barcelona

Presentació SIG Campus UAB a Smart City Expo 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

(fes clic a la imatge per a descarregar l'agenda (PDF)).

Continguts:

1. Definició i objectius SIG Campus UAB.
2. Implementació: apps i serveis.
3. Evolució a futur: del sistema d'informació al bessó digital.

----------