Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus+ KA107/171 a Third Countries

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària.

L'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països tercers (Third Countries) des del 2014 fins al 2020, i l'Erasmus+ KA171 del 2021 al 2027.

Amb els fons que li han estat adjudicats en el marc del programa Erasmus + Third Countries KA107, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca una sèrie d’ajuts a la Mobilitat dels estudiants UAB.

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

ESTUDIANTS

Davant la pandèmia de la Covid-19, requerim a tots els estudiants que facin una estada dintre del programa KA107 2020, a acreditar la cobertura d’una assegurança d’assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgiques i de responsabilitat civil en el país de destinació.

ERASMUS+ KA107
Ajuts per Mobilitat d'Estudiants a Països Tercers

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària i l'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països tercers (Third Countries). 

Trobareu la informació completa sobre les convocatòries d'ajuts per mobilitat d'estudiants a països associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

Convocatòria Erasmus+ KA107-2020; data límit per finalitzar estada 31/07/2023.

* L'estada mínima es de 3 mesos.

 

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Places disponibles per a la mobilitat d’estudiants als següents països: atès que la darrera data per fer estades dintre del projecte KA107 de 2020 és el 31 de juliol de 2023 i que la propera i darrera resolució (10a) es farà el 9 de juny de 2023, no queden places disponibles per a estades d'estudiants.

 

UNIVERSITATS PARTNERS

Podeu consultar les universitats partners al següent enllaç:

Universitats partners projecte 2020

ALTES:

  • Argentina: Universidad de Buenos Aires
  • Tunisia:
  1. Institut Supérieur des SciencesAppliquées et de Technologie deSousse
  2. University of Monastir
  • Bhutan: Sherubtse College
  • Israel:
  1. Tel Aviv University
  2. Sapir Academic College

BAIXES: Les següents universitats no participen en el programa Erasmus+ KA107:

  • Austràlia: Monash University
  • Canadà: University of Ottawa

IMPORT DELS AJUTS
D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+ els estudiants rebran els ajuts corresponents als conceptes següents:

PROCÉS DE SOL·LICITUD
El estudiants matriculats a la UAB, interessats en sol·licitar un ajut Erasmus+ KA107 haureu de completar aquest formulari de sol·licitud online, on caldrà adjuntar una còpia del DNI / NIE / Passaport i de l'Acord d'Estudis signat (només pels estudiants de Doctorat). El termini per presentar sol·licituds estarà obert a partir de l’1 de desembre de 2020.

 


No hi han més convocatòrires en aquest projecte (és requereix un mínim estada de tres mesos que ja no seria possible)

 

 

 

Resolucions i Convocatòria:

Esmena_9a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

9a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

Resolució Extraordinària KA107 Estudiants OUT 2020

8a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

7a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

6a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

5a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

4a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

3a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

2a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

1a Resolució KA107 Estudiants OUT 2020

Resolució Modificació de la Convocatòria Estudiants OUT 2020

Convocatòria ErasmusKA107 projecte 2020 Estudiants OUT

Modificació de Calendari Convocatòries 2019 i 2020 

Modificació de Calendari Convocatòria 2020 - NEW

Documents a aportar:

Learning Agreement Erasmus+ KA107 Students

Learning Agreement Erasmus+ KA107 PhD

Certificat existència cobertura assegurança

Guies i altra documentació:

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies


Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56

erasmus.ka107@uab.cat


 

Cofinançat pel programa Erasmus+ de la UElogo a4u

darrera actualització - gener de 2023

La Universidad Autónoma de Barcelona, com miembro de la Alianza 4 Universidades, ofrece, además, otras becas. Encontraréis más información sobre estas becas en el web de Alianza 4 universidades

Les beques que la UAB ofereix com a membre de la Alianza 4 universidades son per mobilitats a Botswana, Costa Marfil, Iran, Índia, Indonesia, Kenia, Iran, Malàisia,  Namíbia, Sudàfrica

El termini per presentar les sol·licituds d’estudiants de Grau i Màster és el 31 de Març 2023.

Col·lecció documents: