Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Contacte i horaris de l'Escola de Doctorat

Atenció a l'Usuari

Si vols ser admès/a en un programa de doctorat, consulta la fitxa del programa que t'interessi. Allà trobaràs la informació sobre com solicitar l'admissió, així com els contactes corresponents.

1. Contacte amb l'Escola de Doctorat

Atenció presencial a les persones usuàries a l'Escola de Doctorat: Es podrà demanar cita per a una gestió presencial seguint aquest enllaç per als temes següents:

  • Recollida de títol de Doctor o títols propis de doctorat
  • Compulsa de passaports per sol·licitar el títol
  • Lliurament a l'Escola de la documentació d'accés (títols i certificats) per als estudiants de doctorat de primer any (o d'altres anys)

Per a la resta de temes, cal que t'adrecis a les adreces institucionals o bé als telèfons corresponents (horari d'atenció telefònica: de 10.00 a 13.00 hores).

Per tal de millorar l'eficiència, et demanem que ens enviïs un únic correu electrònic amb la consulta/dubte... Et respondrem el més aviat possible.
Des de l'escola es respondran tots els correus electrònics per ordre d'arribada, tret que s'hagin de fer consultes amb altres unitats de la UAB. Es recomana enviar només un únic correu electrònic per a la gestió i únicament a l'adreça específica de la consulta. Recordeu que en el missatge cal indicar el nom, cognoms i NIU/NIA de l'estudiant.
L'Escola de Doctorat romandrà tancada durant els períodes no lectius de Pasqua i Nadal i durant el mes d'agost (no hi haurà atenció presencial, el correu de contacte serà: escola.doctorat@uab.cat, durant la 1 i la darrera setmana d’agost). COBERTURA DELS SERVEIS AL MES D'AGOST 2023 

Durant tot l'any (excepte periodes no lectius)

Informació de contacte
Gestions Correu electrònic Mòbil Extensió
Accés ed.admissions@uab.cat 639044814    6213
Matrícula (matrícula, pagaments...) ed.matricula@uab.cat 660999992    6217
Seguiments (actes de seguiment i pròrrogues dels estudis de doctorat) ed.seguiments@uab.cat      
Expedients (baixes, canvis de directors/tutor, canvis de règim de permanència, modificacions de dades personals) ed.expedients@uab.cat 669436013    6163
Títols ed.titols@uab.cat 626309489    6223
Títols propis ed.certificats@uab.cat 618643144    6037
Tesis (consultes generals, consultes de membres de tribunal, Mencions internacionals, etc.) tesis@uab.cat 935814211    4211
Informació activitats formatives transversals ed.transversals@uab.cat    
Fitxa de defensa de tesi ed.fitxa.defensa@uab.cat 935814211    4211
Documentació posterior a la defensa de tesis ed.documentacio.defenses@uab.cat 935814211    4211
Certificats acadèmics ed.certificats@uab.cat 618643144    6037
Certificats per a homologacions dels estudis, equivalències... ed.certificats@uab.cat 620443617    6553
Incidències informàtiques (Sigma, incidències dipòsit de tesi, alta directors/tutor externs a Sigma) ed.intranet@uab.cat 680665248    6211
Cotuteles (sol·licituds) ed.cotutela@uab.cat 935811255  
Doctorat industrial (sol·licituds) doctorat.industrial@uab.cat 935811255  
Erasmus ed.mobilitat@uab.cat 660999992    6217
Pla docent ed.pla.docent@uab.cat 689540672    6200
Comissions (gestions amb la Junta Permanent, Comissió de Doctorat) ed.comissions@uab.cat 699224494    6204
Programes doctorat (altes PAS a SIGMA, modificacions programes) ed.programes@uab.cat 620443617    6553
Gestora de Qualitat ed.qualitat@uab.cat 689540672    6200
Gestora Acadèmica   935814444  
Cap de la Unitat Tècnica   935813000  
Gestor Econòmic ed.economia@uab.cat 659967382    6843
Direcció (Secretaria de la Direcció de l'Escola de Doctorat) escola.doctorat@uab.cat 935814044    4044
Directora de l'Escola directora.doctorat@uab.cat 935868553  
Administrador   639157298  

2. Contacte amb programes de doctorat

Consulta aquí les adreces institucionals per contactar amb cadascun dels programes de doctorat.

 

També hem preparat unes preguntes freqüents per facilitar-te l'obtenció de respostes a les consultes més comuns. Les trobaràs al final de cada apartat del nostre web.

 

Tens dubtes?

A la web trobaràs informació exhaustiva sobre

A més, a les fitxes dels doctorats, trobaràs informació específica de cada programa.