Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Detecció de similituds (Turnitin)

Si formes part com a director de tesi d'alguns dels programes de doctorat que participen en la segona prova pilot del programa de detecció de similituds Turnitin, que es relacionen a continuació:

 • Bioinformàtica (1386)
 • Ciència Cognitiva i Llenguatge (1299)
 • Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals (1300)
 • Ciència i Tecnologia Ambientals (1233)
 • Comunicació i Periodisme (1221)
 • Història Comparada, Política i Social (1242)
 • Informàtica (1239)
 • Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals (1310)
 • Neurociències
 • Psicologia Clínica i de la Salut (1195)
 • Química (1250)
 • Seguretat Humana i Dret Global (1318)
 • Traducció i Estudis Interculturals (1251)

cal que tinguis en compte que els estudiants de doctorat als quals els hi dirigeixes la tesi hauran d'obtenir l'informe de detecció de similituds abans d'iniciar el dipòsit online de la seva tesi. L'estudiant haurà de gestionar aquest informe abans de gravar la sol·licitud en línia de la seva tesi i haurà d'adjuntar l'informe que s'obté de Turnitin sobre el percentatge de similituds, com a document adjunt al dipòsit online. Com a director de tesi, l'hauràs d'avaluar i indicar i justificar al teu informe com a director les similituds detectades, si n'hi ha.

A continuació trobaràs un seguit de recursos que t'ajudaran a conèixer millor aquest programa:

Pots consultar, seguint aquest enllaç, la informació que es facilita als i les estudiants de doctorat abans de fer el dipòsit de la tesi.

Si ets un/a director/a extern a la UAB i no disposes de correu electrònic institucional de la UAB, cal que contactis amb ed.intranet@uab.cat.