Cultura en Viu

Patrimoni: obres per visitar

Itineraris artístics

En aquest document podreu consultar tres rutes per conèixer les obres d'art del campus de la UAB: Itineraris artístics per la UAB

IMG_arslonga
Autor: Navarro Navarro, Miquel (Mislata, 1945)
Any: 1989
Ubicació a la UAB:  plaça Cívica, entre la riera de l’eix Central i la Biblioteca de Ciències Socials
Tècnica: forja
Dimensions: 900 × 230 × 190 cm
Propietari o titular: UAB
Descripció: Segons paraules de l'artista, l'escultura Ars longa vita brevis representa un tòtem abismal. És un cilindre de ferro de grans dimensions en un dels laterals del qual s'adossa una altra peça de dimensions més reduïdes. A la part superior té una mena d'antena que prolonga la peça cap al cel.
 
 

IMG_columnes_UAB
Autor: Alfaro Hernández, Andreu (València, 1929-2012)
Any: 1999
Ubicació a la UAB: entrada sud del campus de Bellaterra
Tècnica: superposició de peces de granit
Dimensions: base 3 × 3 m, alçàries 40, 35 i 25 m
Propietari o titular: UAB
Descripció: Les Columnes de Bellaterra són quatre escultures de granit vermellós que es recargolen i s’estiren simultàniament buscant el cel. Les columnes s’enlairen entre 25 i 40 metres i es troben enmig d’una zona verda. Les acompanyen diverses plaques de pedra en què hi ha inscrits els noms de totes les universitats de la xarxa Joan Lluís Vives. Donen la benvinguda a la Universitat en un dels accessos i constitueixen així un símbol que es dirigeix al futur i assenta les bases de la durabilitat d’allò que vol representar: la unió entre la comunitat universitària catalana i les relacions inseparables entre la natura, la ciència, l’art i la identitat.

IMG_flat_genesis
Autor: Pepper, Beverly (Nova York, 1922)
Any: 1986
Ubicació a la UAB: a l’exterior de l’accés de l’Escola de Postgrau
Tècnica: fosa
Dimensions: 286 × 130 × 53,5 cm
Propietari o titular: MACBA
Descripció: Escultura vertical de bronze amb la base més ampla que la punta, estreta i prima, i amb un tall profund a la part central. Com en la majoria de les obres de l'artista, Flat Genesis és una peça pensada per a l’exterior, feta amb materials industrials que es contraposen i es barregen amb la natura i remeten, així, a la gènesi, un dels temes essencials en la iconografia de l’artista.

IMG_live_BAC
Autor: Borràs i Plana, Agàpit (Mataró, 1941)
Any: 2004
Ubicació a la UAB: pati d’entrada de la Facultat de Ciències Polítiques, de Sociologia i d’Economia
Tècnica: fosa
Dimensions: 557 × 259 × 200 m
Propietari o titular: UAB
Descripció: Instal·lació de formes ondulades de ferro policromat. La part exterior està estucada, pintada de vermell, i té motius simbòlics en blanc i negre. La part interior presenta les parets llises i pintades en un to vermellós. Al panell informatiu que acompanya l'obra es pot llegir la descripció següent de l'autor: «Els imperis són el principal factor d'inestabilitat arreu del món. La pell dels imperis sempre és vermella i tacada de sang bruta, greixosa i aspra. Suau i enganyosa per dins t'abraça, però et controla».

IMG_piano_track
Autor: Benito i Verdaguer, Jordi (Granollers, 1951 - Barcelona, 2008)
Any: 1990
Ubicació a la UAB: pineda del Rectorat
Tècnica: ferro i talla de pedra
Dimensions: 149 × 205 × 302 cm
Propietari o titular: MACBA
Descripció: Piano de cua de ferro que té adossades dues grans pedres tallades. És una escultura on s'uneixen dos elements aparentment contradictoris, l'objecte real, que és el piano, i els blocs de pedra. El conjunt es converteix en un símbol per l’alteració de la forma i la funció del piano, i evoca l'abstracció, l'emoció i la música.

IMG_signal_horne
Autor: Valdasquín, Miquel (Barcelona, 1959); Plate, Rosario; Haffner, Chris (Hall, 1964)
Any: 1992
Ubicació a la UAB: accés a l’entrada principal de la Facultat de Filosofia i Lletres
Tècnica: forja
Dimensions: 980 × 260 cm
Propietari o titular: UAB
Descripció: Estructura de ferro en forma de corn de set cares subjectat per unes rodes de carro. L'estructura del corn és buida per dins. En l'interior contenia un reproductor d’àudio que projectava so.

IMG_barcelona_Discovery
Autor: Caro, Anthony (New Malden, 1924)
Any: 1987
Ubicació a la UAB: davant de la Facultat d’Educació
Tècnica: forja
Dimensions: 229 × 472,5 × 114 cm
Propietari o titular: MACBA
Descripció: Barcelona Discovery és una escultura abstracta de grans dimensions creada a partir d’elements de ferro forjat i acer disposats de manera vertical i horitzontal. La composició no és simètrica i permet un desplaçament per l'espai interior que es crea. Aquesta escultura forma part d’una sèrie realitzada a Barcelona, quan l’artista va participar en el Triangle Barcelona Workshop, organitzat a la Casa de la Caritat l’any 1987, en el qual més de quaranta autors d’arreu del món van crear peces amb materials de la ciutat com, per exemple, ferralla extreta del port de Barcelona, de magatzems municipals i de la mateixa Casa de la Caritat.

IMG_rei_reina
Autor: Corberó i Olivella, Xavier (Barcelona, 1935)
Any: 1988
Ubicació a la UAB: rambla Nord, davant de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Tècnica: talla de pedra
Dimensions: rei 373 × 130 × 88 cm; reina 355 × 110 × 61cm
Propietari o titular: MACBA
Descripció: L'obra està formada per dues peces monolítiques verticals de basalt, desbastades i de diferents alçades. La reina es pot distingir per l'element que sobresurt a la part superior, el qual podria representar una pinta. La humilitat de l’artista davant del monòlit s’evidencia en l’expressivitat de la talla. La mà executora es torna invisible davant el ritme natural amb què es generen les formes d’aquest rei i d’aquesta reina. L’escultura es troba a cavall de la figuració i l’abstracció, i d'allò natural i allò manipulat.

IMG_grafica_neuronal
Autor: Garcia-Moreno Marchant, Rosa
Any: 2010
Ubicació a la UAB: entrada de l’Escola d’Enginyeria
Tècnica: mural ceràmic i ferro Oxicorten
Dimensions: 900 × 250 × 15 cm
Propietari o titular: UAB
Descripció: El mural ceràmic destinat a l’Escola d’Enginyeria està fet amb una tècnica a cavall del mural i l’escultura. Les 23 plaques que el componen són de ceràmica i representen cadascuna de les matèries relacionades amb la ciència i la tecnologia. La gràfica neuronal ens perfila el recorregut que fa qualsevol procés creatiu i d’investigació. L’equilibri entre forma i color dóna com a resultat una obra harmònica i de caràcter minimalista. Va ser feta en el marc de la celebració de l’Any de la Computació (2007-2008).

IMG_enclavament_bellaterra
Autor: Borrell i Guinart, Perejaume (Sant Pol de Mar, 1957)
Any: 2007
Ubicació a la UAB: plaça Cívica, entre la riera de l’eix Central i la Facultat de Dret
Tècnica: fosa
Dimensions: alçada 1,5 m; diàmetre 0,9 m
Propietari o titular: UAB
Descripció: L'escultura és un cargol metàl·lic de bronze amb rosca de vis i cabota d'estrella de grans dimensions. A la cabota hi ha un text de 184 lletres gravades amb fresolí d'un mil·límetre de fondària. S’hi pot llegir: «Enclavament de Bellaterra. Mantingueu ferm el lloc en el lloc. Prou de despendre. Feu fermança local en tot i pertot. Deixeu en terra la perfecció de la terra. No la vulgueu traslladar a cap més banda. Claveu-la bé allà on es trobi».

IMG_retaule_laic
Autor: Duran, Pep (Vilanova i la Geltrú, 1955)
Any: 2010
Ubicació a la UAB: vestíbul de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Tècnica: mural ceràmic
Dimensions: 2,40 × 13,60 m
Propietari o titular: Pep Duran - UAB
Descripció: Projecte que se centra en la manera d’entendre la construcció, la representació i l’espai. L’obra consta de 54 plaques de gres ceràmic amb relleus incrustats i esmaltats, que formen un mural de 9 files per 6 columnes. Les peces es van col·locar a la paret de formigó per mitjà d’un sistema de perfils d’acer creat expressament per a aquesta obra. Retaule laic, és una obra assaig que destil·la les influències intel·lectuals i estètiques que marquen el pensament i el treball de l’autor.

IMG_visio
Autor: Aguilar i Sanchis, Sergi (Barcelona, 1946)
Any: 1988
Ubicació a la UAB: vestíbul de l’edifici del Rectorat
Tècnica: planxes tallades i encaixades amb cargols
Dimensions: 150 × 120,5 × 112,5 cm
Propietari o titular: UAB
Descripció: Aquesta escultura, que podríem emmarcar dins la tendència minimalista, pretén evocar un altar o un lloc d'observació centrat en la puresa de les formes. Ocupa un espai que genera un trànsit determinat, com han generat les escultures al llarg de la història, apropiant-se alhora del territori on es disposa. La reflexió d’aquesta apropiació sorgeix de la mateixa peça i converteix l’espectador en part activa de l’obra.