Oficina de Projectes Internacionals

Erasmus+

Per poder participar en aquestes convocatòries, a la UAB es requereix tenir l’autorització del vicerector de Relacions Internacionals. Un cop tingueu el vistiplau per participar en el programa, des de l’OPI us facilitarem el full de dades institucionals, per introduir a l’aplicació, i us proporcionarem suport en l’elaboració de la proposta i del pressupost.

Pilars d'Horizon Europe

Key Action 2 - Cooperació entre organitzacions i institucions

L'acció 2 dona suport a diversos tipus de projectes:

Partnerships for cooperation
  • Cooperation partnership. Àmbits: educació superior, educació escolar, formació professional, formació d’adults, joventut, esport i ONG europees. 
  • Small-Scale partnerships. Àmbits: tots els mencionats en l’anterior acció, menys educació superior. 

Agències que gestionen les sol·licituds:

Més informació: Erasmus+ 2021 Guide

Partnerships for innovation

Alliances for Innovation
Amb aquesta convocatòria d’aliances per la innovació es fomenten projectes que contribueixin a dissenyar un nou rol més actiu de les institucions d’ensenyament superior i de formació professional en el seu entorn socioeconòmic, desenvolupant ecosistemes d’innovació, conjuntament amb empreses.

  • Aliances per a l’educació i les empreses
  • Aliances per a la cooperació sectorial sobre capacitats
Partnerships for excellence
Accions Jean Monnet

Tenen per objectiu promoure l’excel·lència en la docència i la recerca en l’àmbit dels estudis sobre la Unió Europea (UE). Permeten el desenvolupament de nous mòduls docents, l’establiment de càtedres o la creació de centres d’excel·lència en els estudis sobre la Unió Europea, entesos des d’una perspectiva àmplia.

Capacity building projects in the field of youth

Subvenciona projectes basats en consorcis multilaterals, entre organitzacions actives en l’àmbit de la joventut, de països del programa i països socis (dimensió internacional), per fomentar la cooperació internacional, el diàleg de polítiques en l’àmbit de la joventut i l’aprenentatge no formal. La UAB hi pot participar com a sòcia. Més informació

Key Action 3 - Suport al desenvolupament de polítiques i cooperació
European Youth Together

Subvenciona projectes que fomentin les connexions entre organitzacions actives en l’àmbit de la joventut i les ONG que treballen a escala local (rural, ciutats, regions, països) dins de països del programa. La UAB hi pot participar com a sòcia. Més informació

A continuació us detallem la llista completa dels projectes Erasmus+ en què participa la UAB segons els diferents programes específics:

  • Innovative educational and media practices for an inclusive and participatory Europe - Bridging the gap between university and non-formal education (INsPIrE)