Oficina de Projectes Internacionals

Altres programes internacionals

Les diferents Direccions Generals de la Comissió Europea també disposen de programes d'interès per a l'activitat investigadora:

  • Citizens, Equality, Rights and Values Programme: És el programa que té com a objectiu protegir i promoure els drets i valors de la Unió Europea, contribuint a mantenir i desenvolupar societats obertes, democràtiques, iguals i inclusives.
  • LIFE+: És l’instrument financer de la Unió Europea de suport als projectes sobre medi ambient, conservació de la natura i acció pel clima.
  • Creative Europe:  És el programa destinat als sectors culturals i creatius, com ara els que promouen la cooperació transfronterera, les plataformes, el treball en xarxa i la traducció literària.
  • INTERREG: La Cooperació Territorial Europea (CTE), més coneguda com Interreg, és un instrument de finançament de desenvolupament regional europeu. Hi ha vuit programes diferents: