Mecenatge UAB Busquem solucions de futur!

Activitats

Presentació de la plataforma de mecenatge de la UAB

Acte Presentació de la Plataforma Crowfunding de la UAB