Cultura en Viu

Formació artística amb reconeixement acadèmic

Informació Curs 2023/24

Des de Cultura en Viu volem que el campus de la UAB sigui també un espai de formació i creació artística. Per això, aquest és un dels objectius al qual es dediquen més recursos, i així fer possible les Aules de Teatre, Música i Dansa.

Les Aules són espais de formació i creació artística regular en què s'ofereix l'oportunitat d'iniciar-se o continuar amb la formació d'una disciplina artística. El nivell més alt de cada Aula s'anomena Grup Estable,  estan formats bàsicament per membres de la comunitat universitària, tant alumnat com professorat i personal d’administració i serveis, que treballen plegats sota les instruccions d’un professional amb reconeguda trajectòria artística i pedagògica. La dedicació que requereix formar part dels grups estables és alta, així com el seu reconeixement acadèmic. Per formar part dels diferents grups, cal passar una prova d'accés i ja estan oberts els formularis d'inscripció a aquestes. En l'actualitat, hi ha 4 Grups Estables:
 

A part dels Grups Estables, cada Aula ofereix cursos i tallers artístics d'iniciació o nivell mitjà de teatre, dansa, música i escriptura. Les inscripcions pels cursos i tallers anuals i que s'inicien al primer semestre comencen el pròxim 18 de setembre. La proposta és la següent:
 

Anuals:
Interpretació Teatral (nivell 1)
Interpretació Teatral (nivell 2)
Dansa Contemporània (nivell 1)
Dansa Contemporània (nivell 2)

Viu la Cultura (carnet cultural)

No convalidable per crèdits:
Teatre per a majors de 50 anys 

Primer semestre:
Iniciació a la Interpretació Teatral en Anglès
Iniciació a les Danses Urbanes
Tècnica de Veu
Escriptura Creativa (nivell 1)

Segon semestre:
Iniciació a la Interpretació Teatral en Anglès
Iniciació a les Danses Urbanes
Tècnica de Veu
Escriptura Creativa (nivell 2)

 
 
Informació per a totes les inscripcions

L'avaluació i l'obtenció dels crèdits s'estableix d'acord amb l'assistència al 80% de les sessions, la presentació de treballs que pugui sol·licitar el professor, o d'altres criteris que estableixi el responsable o professor de l'activitat.
 
Places limitades a tots els grups.
 
No es podran convalidar més de 6 crèdits ECTS de les activitats artístiques per grau acadèmic.
 
Totes les dates i horaris poden patir canvis d’última hora.

Un cop formalitzada la inscripció l'anul·lació del curs només comportarà devolució de l'import de la matrícula si no s'arriba el nombre mínim d'inscrits per dur-lo a terme, o si es produeix per causes imputables a Cultura en Viu - UAB. També es tindrà dret a la devolució si es justifica i documenta oficialment malaltia greu o accident.
 
Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb cultura.enviu@uab.cat