Open Access

Finançament per publicar en accés obert

                                  Finançament per publicar

Informació relativa alsincentius econòmics que el personal investigador de la UAB té al seu abast per a publicar en accés obert. 

Acords transformatius amb els editors de revistes

Anomenem acord transformatiu al contracte que s’estableix entre un consorci o una universitat amb un editor de revistes acadèmiques en el que es canvia el model de subscripció que hi havia vigent fins aquell moment. Concretament, es passa de “pagar per llegir” a “pagar per llegir i per publicar en accés obert”. Per a l’autor de l’article voldrà dir poder optar a tenir una APC gratuïta o amb descompte.

Descomptes per a publicar en accés obert

En aquest apartat podreu consultar els descomptes en les APC a les que poden optar els investigadors de la UAB per a publicar els seus articles en accés obert.

Membresia Open Book Publishers

Editor de llibres acadèmics en accés obert. S'hi poden trobar i publicar monografies de tots els àmbits temàtics i revisades per experts. La UAB n’és membre per donar suport a la publicació en obert i de qualitat, sense cost per als autors, i poder gaudir d'avantatges en l'adquisició de llibres impresos.