Objectius

La cultura clàssica és un complement formatiu de gran interès per a aquells estudiants que vulguin aprofundir en les arrels de la nostra civilització des de qualsevol grau de la UAB. A través de diverses assignatures pertanyents als graus d'Estudis Clàssics i d'Humanitat, el Mínor permet adquirir un coneixement tan ampli i variat com l'estudiant vulgui sobre el món grecoromà i la seva pervivència fins a l'actualitat. L'estudiant podrà iniciar-se en la literatura, el pensament, la història i la mitologia de Grècia i Roma per comprendre el caràcter fonamental que ha tingut i segueix tenint en la configuració de la nostra cultura.

Professionalment, el Mínor de Cultura Clàssica pot proporcionar una formació bàsica per impartir l'assignatura de Cultura Clàssica a secundària, especialment des d'una àrea afí.

Perfil de l'estudiant

El Mínor de Cultura Clàssica va dirigit a estudiants de qualsevol grau de la UAB que vulguin completar la seva formació bàsica amb una aproximació a la civilització grecoromana des d'una perspectiva interdisciplinària. 

Estan exclosos del Mínor en Cultura Clàssica els estudiants dels graus en Estudis Clàssics i en Ciències de l'Antiguitat. No obstant això, s'accepta als estudiants del grau combinat en Estudis d'Anglès i de Clàssiques i d'altres estudis filològics, ja que la cultura clàssica pot ser un bon complement a la seva formació exclusivament lingüística.

Tot i que els estudiants del Grau d'Humanitats estaven exclosos de l'antic Mínor, i tenint en compte el caràcter complementari d'aquest programa, s'ha considerat que pot enriquir l'especialització en la formació d'aquests estudiants. Els estudiants del grau d’Humanitats no podran, però, comptabilitzar en el Mínor les assignatures "Cultura Clàssica I" i "Cultura Clàssica II", atès que formen part de la formació obligatòria en el seu Pla d’Estudis; així mateix, les assignatures "Mitologia i Literatura" i "Els Clàssics en la Cultura Contemporània" només podran ser comptabilitzades com a optatives una sola vegada, sigui en la Menció en Cultura Contemporània del grau o en el Mínor.  

El Mínor no inclou itineraris específics, de manera que l'estudiant pot triar les assignatures que més s'adaptin als seus interessos.

No hi ha necessitat d'adquirir o posseir cap tipus de coneixement previ sobre les matèries que conformen l'objecte d'estudi.

Horaris

Consulteu els horaris en l'enllaç adjunt:
 

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Cada any s'ofereixen 25 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica

Óscar de la Cruz
coordinacio.minor.cultura.classica@uab.cat
Tel. 93 581 48 26
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana


Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.