Màster Universitari en Neurociències

L’objectiu principal d’aquest programa de màster universitari és conèixer i entendre l’estructura i les funcions del sistema nerviós amb un enfocament clarament orientat a la recerca.

Pla d'estudis Màster Oficial - Neurociències

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42910 - Fisiopatologia i Regeneració de les Malalties Neurològiques

 44710 - Introducció al Tractament de Dades i a la Comunicació de la Informació Científica

 42909 - Neuroanatomia i Neurobiologia Cel·lular

 42911 - Neurobiologia de la Cognició i del Comportament

 45418 - Neurobiologia Molecular i Fisiològica

 44711 - Treball de Final de Màster