Màster Universitari en Neurociències

L’objectiu principal d’aquest programa de màster universitari és conèixer i entendre l’estructura i les funcions del sistema nerviós amb un enfocament clarament orientat a la recerca.

Admissió Màster Oficial - Neurociències

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

La Facultat de Biociències, obrirà la preinscripció on line dels seus màsters, el dia 13 de gener de 2023.

El calendari específic de resolucions dels màsters oficials de la Facultat de Biociències decidit per la Comissió de Màsters és el següent:

AVÍS IMPORTANT: El període de preinscripció s’amplia fins el 14 de setembre de 2023. La nova data prevista de resolució és el 20 de setembre de 2023. Durant la setmana següent es realitzarà la notificació corresponent als estudiants.

AQUESTES DATES QUEDEN ANUL·LADES PER L'APROVACIÓ DEL NOU CALENDARI:
  • Sol·licitud de preinscripció: Del dia 13 de gener al dia 31 de maig (ambdós inclosos).
  • Data prevista de resolució: A partir del 13 de juny. Durant la setmana següent es realitzarà la notificació corresponent als estudiants.
  • Data pagament Prematrícula: Tot estudiant “Admès” i “Admès condicional” ha d'abonar l’import en concepte de Prematrícula abans del 20 de juny per garantir la plaça. Recorda: Si no fas efectiu el pagament de la prematricula abans de la data indicada, la teva sol·licitud passarà a estar en “Llista d’espera”