Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

L'Escola de Doctorat

68 programes de doctorat (2022-2023)
4.587 estudiants de doctorat (2022-2023)
745 tesis doctorals llegides (2021-2022)
Atenció a l'Escola de Doctorat

La UAB és una universitat compromesa amb l'objectiu d'assolir un alt nivell d'excel·lència en la docència, la recerca i la transferència del coneixement, i aposta pel desenvolupament i l'establiment de metodologies d'aprenentatge adaptades a cada etapa dels seus ensenyaments.

En el marc d'aquests compromisos, el 2014 es crea l'Escola de Doctorat de la UAB. El seu objectiu prioritari és l'organització dels ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat, amb el ferm compromís de desenvolupar polítiques de qualitat i millora permanent dels programes de doctorat. L'Escola de Doctorat de la UAB vol respondre als reptes del moment i de la societat, participant activament en promoure la recerca, el desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals s'ha d'establir el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

Així mateix, l'Escola de Doctorat de la UAB treballa per tal d'orientar la recerca i l'activitat universitàries vers la cultura de la pau, el respecte dels drets humans, la igualtat i el progrés social, el respecte pel medi ambient i el desenvolupament sostenible, i implica la renúncia explícita de la recerca orientada directament a finalitats militars.

Ressenya històrica

La Universitat Autònoma de Barcelona crea, el 1994, l'Escola de Doctorat i Formació Continuada, durant el mandat del rector Carles Solà, i se n'encomana la direcció al Dr. Carles Perelló. Tanmateix, l'embrió d’aquesta iniciativa surt d'un grup de professors coneixedors del model anglosaxó de tercer cicle i que veien en la creació d'una "Graduate School" una via perquè la UAB es convertís en un model de referència internacional.

L'objectiu bàsic d'aquesta etapa inicial era el de coordinar els estudis de postgrau de la UAB i donar suport administratiu als departaments. Tanmateix, ben aviat se li assignen les tasques d'impulsar aquests estudis i procurar-ne la qualitat. D'aquesta manera la universitat vol contribuir al progrés de la societat i del país. El 28 de febrer de 2000 s'inaugura el nou edifici que recupera la masia de can Miró.

Ben aviat l'Escola es converteix en actor i motor d'una nova realitat formativa en la que els estudis de postgrau (el doctorat i la formació continuada) adquireixen més importància en una societat que demanda professionals i investigadors amb un elevat grau d'especialització i amb uns coneixements permanentment actualitzats. Per reflectir aquesta nova orientació, l'escola passa a denominar-se Escola de Postgrau.

El 2014, com a conseqüència del procés d'adaptació al nou marc normatiu, establert pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, la UAB crea l'Escola de Doctorat, amb l'objectiu principal d'organitzar els ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'actual edifici de la masia can Miró acull, per tant, dues escoles: l'Escola de Doctorat i l'Escola de Postgrau.

L'edifici de les escoles de Doctorat i de Postgrau disposa d'una sala de graus amb capacitat per a 60 persones. Si vols fer-hi allà la defensa de la teva tesi, cal que contactis amb escola.doctorat@uab.cat.

El codi de la Sala de Graus de l'Escola de Doctorat és U/-101 Sala de Graus.