La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

InfoUAB / Punt d'Informació

Estem situats a la Plaça Cívica del campus de Bellaterra i oferim un servei d’atenció per a estudiants, futurs estudiants i al públic en general que vulgui contactar amb la UAB.

Imatge infouab

Serveis que oferim:

Contacta amb nosaltres:

Imatge d'una persona   Presencialment a l’oficina situada a la Plaça Cívica del campus de Bellaterra, de dilluns a dijous, de 10h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 10h a 14h. 

Horari de presentació i registre de documents: de dilluns a divendres de 10h a 14h.

Icona telefon InfoUAB   Telefònicament, al  +34 93 581 1111, de dilluns a dijous de 10h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 10h a 14h. 

Icona mail uab   Per correu electrònic: informacio@uab.cat