Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

La Comissió de Convivència resol els conflictes de la comunitat universitària

11 març 2024
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

La Comissió de Convivència de la UAB vetlla perquè els conflictes que sorgeixin entre els membres de la comunitat universitària es puguin resoldre a través de mitjans alternatius de mediació.

Comissió de Convivència

La Comissió de Convivència ha actualitzat la informació sobre el seu funcionament i composició a la pàgina web de Transparència de la UAB. Es va constituir fa uns mesos, per tal de vetllar perquè els conflictes de convivència que hi pugui haver entre els membres de la comunitat universitària es resolguin a través de mitjans alternatius de resolució de conflictes.

Aquesta comissió està  formada per tres representants del personal docent i investigador, tres representants del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis i tres representants de l’alumnat.

Les funcions principals de la Comissió de Convivència són: 

  • Canalitzar les iniciatives i propostes per millorar la convivència a la Universitat, i formular propostes en aquest àmbit.
  • Promoure el mecanisme de mediació per mirar de donar resposta als conflictes que es puguin plantejar per vulneració de les Normes de convivència (aprovades per acord del Consell de Govern de 16 de març de 2023).
  • Proposar l’òrgan o la persona responsable de la mediació a les parts d’un conflicte de convivència, que l’han d’acceptar explícitament.
  • Tramitar el procediment de mediació com a alternativa al règim sancionador dels estudiants, d’acord amb les competències de la Comissió.

Les sol·licituds de mediació, queixes i denúncies que formin part de l’àmbit d’actuació de la Comissió es poden fer arribar a través de l’adreça electrònica sec.general@uab.cat o per qualsevol altre mitjà vàlid segons la normativa vigent.

Més informació: 

 

Dins de