Mínor en Estudis d'Àsia Oriental

Accés

Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis del grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. L'estudiant podrà passar una tutoria prèvia amb el coordinador del mínor abans de matricular-s'hi, per tal d'establir la selecció més adient d'assignatures, segons el perfil,  les seves expectatives i les seves prioritats.

Per als estudiants que vulguin cursar les assignatures d'Idioma modern xinès i/o japonès, cal demostrar el nivell A1, A2 o B1 del marc europeu de referència (segons el nivell que es vulgui cursar) adjuntant el document acreditatiu en el moment de fer la preinscripció a través de la web. Si el xinès o el japonès formen part del pla d'estudis del grau que cursa l'estudiant, consultarem l'expedient acadèmic.

Criteris de selecció

L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de la UAB. Si la demanda supera l'oferta de places, s'ha d'aplicar el barem de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Procés i calendari

Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació

Calendari preinscripció ordinària:

  • Preinscripció: de l'11 al 17 de juliol de 2023 via web (sia.uab.cat)
  • Presentació documentació complementària: termini màxim el 28 de juliol de 2023
  • Resolució: 5 de setembre de 2023

 

Matrícula

A la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Blai Guarné Cabello:
Blai.Guarne@uab.cat
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Preu

El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.