Accés

Per accedir al Mínor en Estudis Japonesos cal tenir un mínim de 90 crèdits ECTS superats dels estudis del grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. Així mateix, és necessari que l’alumnat assisteixi a una reunió prèvia amb la coordinadora del mínor abans de matricular-s’hi, per tal de rebre la informació relativa al seu desenvolupament. 

El seguiment d’aquest mínor no requereix coneixements previs de llengua japonesa.

Criteris de selecció

L'admissió i matriculació en el mínor requereix el compliment de la normativa de la UAB. 

Si la demanda supera l’oferta de places s’aplicarà el barem de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

 

Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

Procés i calendari

Calendari preinscripció ordinària:

  • Preinscripció: de l'11 al 17 de juliol de 2023 via web (sia.uab.cat)
  • Presentació documentació complementària: termini màxim el 28 de juliol de 2023
  • Resolució: 5 de setembre de 2023
Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Coordinació acadèmica

Makiko Fukuda

 


Preu

El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.