Objectius

El mínor d'Estudis Bascos pretén proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent, en cultura, llengua i literatura basques, que apropi l'especificitat històrica, cultural i lingüística del País Basc i afavoreixi una visió contrastiva en relació amb altres llengües i cultures, per tal d'ampliar la perspectiva intel·lectual de l'estudiant. També pretén oferir als estudiants les habilitats i les competències lingüístiques, literàries i històriques relatives a la cultura basca amb l'objectiu que puguin desenvolupar-se amb eficiència en entorns professionals i del saber (acadèmics, institucionals, comercials, etc.) en els quals el coneixement dels elements bàsics de la cultura o la llengua basques són un valor afegit molt important.

Perfil de l'estudiant

El perfil de l'estudiant del mínor d'Estudis Bascos és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB amb interès per conèixer l'especificitat lingüística i cultural basca, sense que sigui necessari cap requeriment d'estudis previs sobre les matèries que configuren l'objecte d'estudi.

Els estudiants de qualsevol grau filològic combinat estan exclosos i no poden cursar aquest mínor, atès que ja és una menció dins del seu pla d'estudis.

Horaris

Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres. Consulta els horaris en l'enllaç adjunt:
Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Cada any s'ofereixen 40 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Jon Elordi Akordarrementeria
Tel. 93 581 32 80
Departament de Filologia Catalana
Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.