Pla d'estudis Grau en Infermeria (escola adscrita)

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Infermeria

Horaris

Classes teòriques al matí, de 9 a 14 h i, programa de pràctiques de simulació, estades clíniques, seminaris i altres activitats lectives, es poden planificar fora d'aquest horari.

Taula de crèdits per curs

 

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs   27 24 9
Totals 60 147 24 9

 

Període lectiu

Matriculació anual, planificació d'assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

L'estudiant ha de tenir en compte que els estudis d'Infermeria requereixen una alta dedicació. Si més no, hi ha la possibilitat d'optar per una via lenta.

Mencions

Menció en Infermeria, Innovació i Salut Digital
Menció en Lideratge, Innovació i Infermeria de Pràctica Avançada

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

 

1r curs 2n curs

- Estructura del Cos Humà
- Ciències Psicosocials
- Metodologia Científica i Bioestadística
- Nutrició (1)
- Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I
- Cultura, Societat i Salut
- Comunicació i TIC
- Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria
- Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria
- Funció del Cos Humà II (anual)

- Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria
- Comunicació Terapèutica
- Infermeria Familiar i Comunitària
- Salut Pública (2)
- Pràcticum I (anual)
- Farmacologia
- Cures Infermeres a l'Adult I
- Educació per a la Salut
- Simulació I
- Pràcticum II
3r curs 4t curs
- Cures Infermeres en la Infància, l'Adolescència i a la Dona
- Cures Infermeres a l'Adult II
- Cures Infermeres en Salut Mental
- Pràcticum III
- Pràcticum IV (anual)
- Cures en Infermeria en Situacions Complexes
- Cures Infermeres en el Procés d'Envellir
- Pràcticum V
- Pràcticum VI
- Pràcticum VII
- Simulació II
- Treball de Final de Grau

 


(1) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Dietètica.
(2) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Salut Ambiental.
Més informació.

 

Assignatures optatives

4t curs
Per obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 24 crèdits vinculats a cada itinerari.

Menció en Lideratge, Innovació i Infermeria de Pràctica Avançada Menció en Infermeria, Innovació i Salut Digital
- Estratègies de Lideratge i Responsabilitat Política /3 cr.
- Innovació i Emprenedoria en Infermeria / 6 cr.
- Infermeria de Pràctica Avançada i Rols Emergents / 3 cr.
- Pràctiques Emergents I / 12 cr. (*)
- Tendències i Futur de les TIC en Salut / 3 cr.
- Infermeria i Salut Digital / 3 cr.
- Innovació i Emprenedoria en Infermeria / 6 cr.
- Pràctiques Emergents II  / 12 cr. (*)

 


(*) Obligatòria de menció. En qualsevol cas, l'estudiant ha de cursar, obligatòriament, una de les assignatures de pràctiques emergents.