Pla d'estudis Grau en Enginyeria d'Automoció

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria d'Automoció

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs   6 42 12
Totals 60 126 42 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Disseny de Vehicles
Menció en Fabricació de Vehicles
Menció en Vehicles Esportius

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Física
- Matemàtiques
- Informàtica
- Empresa
- Antropologia
2n semestre
- Química
- Càlcul
- Expressió Gràfica
- Física Elèctrica
- Enginyeria Mediambiental
1r semestre
- Organització d'Empreses
- Estadística
- Teoria de Màquines i Mecanismes
- Automatismes i Mètodes de Control Industrial
- Sistemes Electrònics
2n semestre
- Ciència i Tecnologia de Materials
- Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
- Teoria de Circuits
- Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
- Resistència de Materials
3r curs 4t curs
Anual
- Projectes d'Enginyeria d'Automoció
1r semestre
- Elasticitat
- Sistemes de Producció Industrial
- Aerodinàmica del Vehicle
- Electrònica del Vehicle
- Dinàmica i Vibracions
- Subsistemes Mecànics del Vehicle
2n semestre
- Veritat, Bondat i Bellesa
- Disseny Estructural del Vehicle
- Processos de Fabricació
- Motors Tèrmics i Híbrids
- Motors Elèctrics i Electrònica de Potència
- Subsistemes Intel·ligents del Vehicle
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs / crèdits Menció en Vehicles Esportius
- Idioma (Anglès) /6
- Idioma (Alemany) /6
- Pràctiques Professionals /12
- Simulació de Pas de Volta i Enginyeria de Competició /6
- Sistemes d'Adquisició de Dades i Telemetria /6
- Optimització dels Paràmetres del Vehicle /6
- Seguretat de l'Ocupant i del Vehicle /6
- Aerodinàmica del Vehicle de Competició /6
Menció en Disseny de Vehicles Menció en Fabricació de Vehicles
- Ciència de la Mobilitat /6
- Conducció Autònoma i Vehicle Connectat /6
- Seguretat de l'Ocupant i del Vehicle / 6
- Vehicle Sostenible /3
- Emmagatzematge d'Energia Elèctrica /3
- Aerodinàmica del Vehicle de Competició /6
 
- Gestió de la Cadena de Subministres /6
- Sistemes Robotitzats /6
- Enginyeria de Producte i de Procés /6
- Control de Qualitat i Sistemes de Gestió /6
- Automatització Industrial /6