Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

La fusió de la informàtica i les telecomunicacions crea la necessitat de professionals que treballin en les dues branques. És per aquesta realitat que oferim una doble titulació en què l’estudiant aconsegueix dos títols

Informació general

 • Escola d'Enginyeria
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 5 cursos - 327 crèdits
 • Places: 20
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,492
 • Preu per crèdit: 18,46 euros.
 • Idioma: Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.
 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial.

La vertiginosa evolució tecnològica i l'avanç de la globalització han fet que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estiguin presents cada cop més en un munt d'activitats, tant quotidianes com del món professional. La fusió de conceptes com informàtica, Internet i telecomunicacions és una realitat que provoca la necessitat de professionals que puguin conèixer i treballar en aquestes tres branques. És per aquesta realitat que oferim una doble titulació en què, de manera integrada i amb una durada de cinc anys, l'estudiant aconsegueix dos títols de grau.

L'estudiant que cursi la doble titulació de Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació adquirirà tant els coneixements de les matèries respectives de cada grau com també una formació interdisciplinària que l'ajuda a enfrontar-se amb èxit als reptes professionals de les TIC i a aconseguir una versatilitat que serà un valor afegit respecte a la resta de professionals del sector.

L'estreta relació amb centres tecnològics de reconegut prestigi internacional i amb empreses capdavanteres del sector de les TIC afavoreixen el desenvolupament de pràctiques formatives d'alt nivell i la inserció al món laboral.

Sortides professionals

Hi ha una gran demanda d'aquest tipus de graduats en el sector de les TIC, així com en altres sectors d'activitats que fan ús d'aquestes tecnologies. Les sortides professionals són molt àmplies i les perspectives de futur apunten que la demanda anirà en augment. Els sectors principals d'ocupació són:

 • Direcció de projectes de TIC i instal·lacions informàtiques.
 • Disseny i administració de sistemes informàtics, de comunicacions i xarxes d'ordinadors complexos.
 • Desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a diferents sectors, entorns i tecnologies (web, mòbil...).
 • Sistemes d'informació, seguretat i xarxes i desenvolupador d'aplicacions.
 • Auditoria de seguretat.
 • Enginyeria de sistemes de comunicació per satèl·lit i de comunicacions mòbils.
 • Enginyeria de radiofreqüència.
 • Disseny de sistemes de posicionament.
 • Arquitectura de xarxes telemàtiques.
 • Anàlisi de serveis telemàtics.
 • Gestoria de planificació d'infraestructures de comunicació.
 • Emprenedoria en TIC.
 • Recerca i tecnologia.
 • Consultoria de telecomunicacions i d'informàtica.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Més informació