Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Formació avançada i especialitzada en els coneixements i les competències que requereix l’exercici de psicòleg general sanitari, amb pràctiques en hospitals de referència a escala estatal

Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 90 crèdits ECTS
 • Inici de la preinscripció 12/01/2024
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Oberta
 • Places: 80 places
 • Preu: 18,46€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2024-2025.
  66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2024-2025.

 • Idioma: Català (70%) i Castellà (30%)
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Psicologia

Si tens el grau en Psicologia i vols exercir la professió sanitària regulada de psicòleg general sanitari, el màster universitari en Psicologia General Sanitària de la Facultat de Psicologia de la UAB et formarà en els coneixements i les competències necessaris per dur a terme investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut i que no requereixin una atenció especialitzada. T’oferim:

 • Una titulació que s’adapta a les normes reguladores de l’exercici professional.
 • Entre altres metodologies didàctiques, l’aprenentatge basat en problemes i en projectes.
 • Una àmplia oferta de pràctiques que inclou les grans institucions sanitàries vinculades a la UAB, així com altres centres autoritzats i registrats com a centres sanitaris

NOU PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ PER A ESTUDIANTS AMB TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESTRANGER EN PSICOLOGIA

 

Sortides professionals

Els/les psicòlegs/gues que estiguin en possessió del títol de Màster Universitari en Psicologia General Sanitaria podran desenvolupar la seva activitat professional en l’ àmbit sanitari per compte aliena e inscriure les seves pròpies consultes o unitats assistencials de psicologia al Registre General de centres, serveis i establiments sanitaris. Ara bé, només els/les psicòlegs/gues que estiguin en possessió del títol d’ Especialista en Psicologia Clínica podran portar a terme la seva activitat professional en el Sistema Nacional de Salud i centres concertats.

Així, entre les sortides professionals específiques del psicòleg general sanitari es poden destacar les següents:

 • Exercici privat de la professió de psicòleg general sanitari
 • Centres sanitaris en salut mental del sector privat
 • Serveis de rehabilitació comunitària (centres de dia) en salut mental d'adults
 • Centres d'educació especial infantil i juvenil
 • Centres d'atenció a trastorns de l'alimentació
 • Centres i tallers de treball per a persones amb deficiències i necessitats especials
 • Centres sociosanitaris i unitats residencials de la tercera edat
 • Centres d'atenció i seguiment de les drogodependències
 • Associacions de malalts en diverses patologies
 • Serveis de prevenció i promoció de la salut
 • Unitats de fertilitat del sector privat: serveis de diagnòstic i tractament per a parelles amb dificultats per tenir fills
 • Centres i unitats de preparació al part i a la maternitat (psicoprofilaxi obstètrica).
 • Centres d'atenció al benestar social de la infància i l'adolescència en alt risc de marginació social
 • Centres residencials d'acció educativa (CRAE)
 • Atenció a la salut psicològica en centres educatius
 • Unitats de primers auxilis psicològics (PAP)
 • Serveis de gestió i planificació sanitària
 • Serveis de vigilància de la salut laboral
 • Unitats d'intervenció en crisi, emergències i catàstrofes
 • Centres d'acollida i atenció a víctimes de maltractaments
 • Institucions sanitàries, públiques o privades, que treballin la instauració de programes de prevenció i promoció de la salut
 • Serveis d'assessorament tècnic civil (jutjats de família) i peritatge psicològic forense.
 • Centres d'alt rendiment esportiu
 • Recerca: universitats i centres /instituts de recerca
 • Formació, educació i supervisió de futurs professionals
 • Direcció, administració i /o gestió: col·laboració en la gerència del sistema sanitari

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Psicologia General Sanitària Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació