Personal UAB Formació i Innovació Docent

Formació i Innovació Docent

La formació del professorat, reforçar el desenvolupament professional i el compromís ètic amb l’educació com un bé comú, i augmentar l’atractiu de la professió, com una mesura més en la modernització dels sistemes educatius a Europa per tal d’assolir les noves demandes i necessitats educatives i socials.
 
Des de la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional s’impulsen i es vertebren diverses iniciatives d'optimització de la docència i s’aporten noves propostes de suport, innovació i formació continuada. La Unitat ofereix una oferta àmplia de cursos i activitats orientats a la formació inicial i continuada del professorat.
 
La formació del professorat universitari inclou diferents modalitats formatives: formació de novells (Programa FDES), formació permanent, jornades, formació a mida, etc.