Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 73 0 *
2022 15 0 *
2021 62 0 *
2020 66 0 *
2019 85 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats