Jornades de Química Interactiva

Amb el propòsit de potenciar l'interès per la química entre l'alumnat de batxillerat i enfortir els vincles entre el Departament de Química de la UAB i el professorat d'ensenyament secundari, el Departament de Química porta a terme aquestes jornades de química interactiva que es desenvolupen als laboratoris de la Facultat de Ciències.

L'activitat "Química Interactiva" té el propòsit de potenciar en els estudiants l'interès per la Química, entesa com a ciència experimental, a través d'una participació activa dels assistents en el laboratori. Mitjançant aquesta activitat també es pretén establir vies de comunicació entre els professors dels diferents graus d'ensenyament.

A qui s'adreça?
L'activitat està adreçada als alumnes de segon de batxillerat de la modalitat de Ciència i Tecnologia que cursin l'assignatura de química.

Dates de l'activitat
L'activitat es porta a terme en el Departament de Química de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona entre els mesos de gener i febrer de cada any.

Web de l'activitat "Quimica Interactiva"