Especialització en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors

Formació especialitzada per dotar als professionals de les habilitats i els coneixements per gestionar i preservar documents audiovisuals i sonors amb bones pràctiques de referència internacionals.

 • Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4455/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 03/10/2024
 • Final: 31/05/2026
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3300 €
 • Preu especial 3200 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls. Socis de ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears)
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
63- Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors -4455-

Les noves formes de producció i gestió dels continguts audiovisuals han comportat l'aparició de nous perfils professionals vinculats a l'arxivística i la gestió documental, i formes innovadores de negoci en l'explotació dels fons i col·leccions audiovisuals. Aquesta evolució ha causat una manca de personal especialitzat dins de l'àmbit arxivístic per fer front al desafiament de la preservació, gestió i ús i difusió d'aquest patrimoni, i a la seva complexitat de tractament.

El diploma d'especialització en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors neix per donar resposta a una demanda de formació especialitzada procedent de diferents sectors professionals relacionats amb aquests documents. El pla d'estudis es centra en l'adquisició de coneixements per a un tractament integral de tots els processos arxivístics tècnics i no tècnics que implica la documentació vinculada a l'àmbit audiovisual, des del vídeo, al document sonor i el document fílmic, amb un accent especial en el vídeo i àudio digital.

Es tindrà en compte l'àmbit jurídic, ateses les implicacions legals que té el tractament arxivístic de material audiovisual en tema de protecció de dades i drets d'’imatge, però també en temes de propietat intel·lectual, accés o difusió de materials audiovisuals.

Coneix el professorat del programa.

Sortides professionals

-El postgrau està orientat a persones que tenen coneixements en arxivística, gestió de la documentació o la informació i/o experiència professional en aquest àmbit i que vulguin especialitzar-se o tinguin interès en aquestes tipologies documentals, com ara:
-Responsables o professionals de centres, organismes o arxius que custodiïn i tractin aquest tipus de documentació.
-Personal vinculat al tractament i gestió dels documents audiovisuals a centres com ara arxius de productores audiovisuals, mediateques, fonoteques, filmoteques o centre anàlegs.
-Professionals que vulguin reciclar-se per optar a noves oportunitats professionals en el sector del tractament i la preservació audiovisual, sempre centrat en la gestió de documents i a la seva difusió.
-Nous rols professionals en un mercat audiovisual digital creixent, que inclouen la gestió i la descripció dels documents audiovisuals, ja sigui des de la recerca de contingut, la planificació i gestió dels drets, la difusió o la seva explotació.

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Ariadna Morente Pagès

Telèfon: 93 592 97 10

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/postgraus-1345838103570.html

Més informació

Vols rebre més informació?