Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació per al lloc de treball

Formació planificada

Parlem de formació planificada per fer referència a totes aquelles accions formatives dutes a terme com a conseqüència del procés habitual: es detecta una necessitat formativa durant el procés de detecció de necessitats formatives (DNF), s'incorpora una acció formativa al Pla de Formació per cobrir aquesta necessitat i es programa i s'executa l'acció formativa planificada.