Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Formació del personal acadèmic i investigador

Unitat de Formació i Desenvolupament Professional

Formació en habilitats instrumentals, prevenció i seguretat