Leonardo Da Vinci

Beques Euroacció - Leonardo Da Vinci

 

 

 

Leonardo da Vinci era un programa de la Unió Europea creat el 1995 per promoure un espai en matèria d’educació i de formació professional. L’objectiu principal del programa era millorar les aptituds i les competències individuals dels joves amb el propòsit d’afavorir-ne la inserció al mercat laboral.

Euroacció era el projecte amb què la Universitat Autònoma de Barcelona gestionava les beques del programa Leonardo da Vinci per tal d’oferir als recent graduats la possibilitat de dur a terme pràctiques professionals als països que participaven al programa.

 
A partir del dia 1 de gener de 2014 va entrar en vigor el nou programa Erasmus +.
 

Erasmus + és el nou programa aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020 i integra els programes existents fins ara en el Lifelong Learning Programme 2007-2013, és a dir, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundwitch, Comenius i també els programes d’educació superior internacional.

Per a qualsevol informació relativa a les estades de pràctiques en països europeus en el marc del programa Erasmus + cal consultar l’apartat de Mobilitat i Intercanvi del web de la UAB, en el cas de mobilitat per estudis i el web del Servei d'Ocupabilitat per les mobilitats per estades de pràctiques.

Resultats d'Euroacció I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII

Des de l’any 2007 s’han gestionat vuit projectes Euroacció amb uns resultats molt positius per a la Universitat Autònoma de Barcelona, per a les persones participants i el seu futur professional i per a les empreses i les entitats que han acollit participants. En aquest informe es presenten els resultats dels set projectes tancats i avaluats fins al moment, ja que el projecte Euroacció 2014 s’avaluarà a final de l’any 2015.

En els resultats es presenten tres tipus de dades:

  1. Dades generals extretes de participants en el projecte: nombre, tipus de participants, edats, distribució territorial, estudis, països de destinació.
  2. Dades relatives als informes finals que elaboren els participants per mitjà de l’aplicació LEOPASS i Mobility Tool en finalitzar les estades.
  3. Dades relatives a l’enquesta d’aprofitament i inserció professional dels participants dotze mesos després de l’estada a través d’Euroacció.

Recomanem llegir aquest informe a totes les persones interessades en fer una estada de pràctiques en empreses internacionals, ja que aporta informació sobre diversos aspectes que cal tenir en compte per gaudir d’una estada de qualitat.

Document: Memòria dels projectes Euroacció I-VIII (Català/Castellà)

Document: Estudi dels resultats de l’Autoavaluació del les competències professionals (Euroacció VII-VIII)

Document: Resultats dels qüestionaris dels participants, Euroacció VIII

Document: Resultats dels qüestionaris dels participants, Euroacció VII

Document: Resultats dels qüestionaris dels participants, Euroacció VI

Document: Resultats dels qüestionaris dels participants, Euroacció V

Document: Resultats dels qüestionaris dels participants, Euroacció IV

Document: Resultats dels qüestionaris dels participants, Euroacció III

Document: Resultats dels qüestionaris dels participants, Euroacció II

Document: Resultats dels qüestionaris dels participants, Euroacció I