TIC

TIC

llegeix-ho

Dispositiu de rescat precís i portàtil per localitzar ràpidament les víctimes d’una allau  

Estat de la IP: PCT/EP2014/069985 - EP data preferent: 19/09/2013

Descripció: Dispositiu de rescat portàtil i mètode localització per trobar les víctimes d’una allau. Fa servir la diversitat espacial proveïda per un array de sensors de vectors magnètics per millorar-ne la precisió i reduir el temps que transcorre fins que es localitza la víctima.

Departament: Signal Processing for Communications and Navigation group

Contacte: Carlos Raga

Antena de camp proper UHF-RFID amb aplicacions comercials

llegeix-ho

Estat de la IP: PCT/EP2014/064806 - Aplicació preferent de la patent EP13382287.4 10/07/2013

Descripció: S’ha desenvolupat una antena de camp proper elèctrica a partir d’estructures de metamaterials, compatible amb etiquetes de camp llunyà, per oferir una solució a aquesta limitació . L’ús d’aquest dispositiu als punts de venda permet fer caixa i inventaris de manera ràpida, perquè tots els ítems estan etiquetats únicament amb una etiqueta UHF-RFID de camp llunyà.

Departament: CIMITEC

Contacte: Carlos Raga  

Video demostració

llegeix-ho

Etiquetes UHF-RFID amb rang de lectura llarg per a discos òptics (CD, DVD, Blu-Ray)

Estat de la IP: PCT/EP2014/062968 - Data preferent: 20.06.2013

Descripció: S’ha desenvolupat una nova solució per al disseny d’etiquetes UHF-RFID universals per aplicar-les en discos òptics, amb un rang de lectura d’entre 3 i 5 m. Així, doncs, la limitació més important de les etiquetes actuals per a discos òptics (el rang de lectura curt) queda resolt amb aquesta invenció.

Departament: CIMITEC

Contacte: Carlos Raga