Qualitat docent

Recursos

Recursos

Argumenta
ArgumentaMaterial virtual adreçat a afavorir la comunicació eficaç dels estudiants universitaris. Ajuda a produir amb autonomia textos com ressenyes, articles, pòsters, currículums, apunts, informes, carpetes d'aprenentatge, resums, o a formular hipòtesis, llegir ràpid o superar entrevistes de feina, entre més d'una vintena de necessitats comunicatives detectades entre els estudiants universitaris. Argumenta ha estat ideat pel Servei de Llengües, que l'ha dirigit juntament amb el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC. Han estat socis del projecte els serveis lingüístics de totes les universitats catalanes.

COM Comunicar
COM ComunicarMaterial virtual per a la valoració de les exposicions orals dels estudiants universitaris. Mostra un vídeo anotat d'una exposició oral; ofereix quinze rúbriques descarregables i personalitzables, en tres graus d'assoliment, i dóna consells per a la superació dels diversos aspectes avaluats. Les rúbriques es classifiquen en comunicació verbal, comunicació no verbal i eficàcia comunicativa. Han elaborat ComComunicar el Servei de Llengües de la UAB i el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

Polimèdia
Polimèdia és un sistema dissenyat per a la creació de continguts multimèdia com a suport a la docència presencial. Es tracta d'un sistema de producció de materials educatius de qualitat, adient com a reforç i complement a l'ensenyament presencial, mai substitutori d'aquest. Permet que aquest material docent pugui ser distribuït mitjançant diferents medis (TV, Internet, CD i telèfon mòbil entre altres). 
Enllaç al vídeo de l'eina Polimèdia