UAB Olímpics Una universitat que facilita la carrera acadèmica dels esportistes d'alt nivell

Hemeroteca

Hemeroteca

Reportatge sobre Anni Espar: La bella i la bèstia
Reportatge sobre Anni Espar: La bella i la bèstia

La Vanguardia, 27 de juliol de 2015Reportatge sobre Tutoresport: Estudiants Olímpics
Reportatge sobre Tutoresport: Estudiants Olímpics
(Pàg.1) (Pàg.2)
La Vanguardia, 23 de juliol de 2012