UAB Olímpics Una universitat que facilita la carrera acadèmica dels esportistes d'alt nivell

El programa

El programa Tutoresport

Programa Tutoresport de la UAB

Tutoresport-UAB és un programa de suport acadèmic adreçat als i a les esportistes que estan matriculats a la UAB i pertanyen a: pla ADO i ADOP (ajut a l'esportista olímpic/a i paralímpic/a), DAN (esportista d'alt nivell), ARE (alt rendiment espanyol), ANC (alt nivell català) i ARC (alt rendiment català), segons els criteris marcats respectivament pel Consejo Superior de Deportes o per la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

La UAB els dóna la possibilitat de compaginar la seva activitat acadèmica i esportiva, comptant amb l'activa col·laboració d'un/a tutor/a, professor/a de la Facultat o Escola universitària en la qual estudien.

Tutoresport-UAB va ser el primer programa d’aquestes característiques a tot l’estat espanyol i va iniciar-se el curs 1996/1997. Al curs 2003-2004, se signa un conveni de col·laboració entre la UAB i la Secretaria General de l’Esport, per tal d’incorporar a aquest programa també els i les esportistes d’ANC (alt nivell català, antigament, ARC), no inclosos en les llistes anteriors. Enguany, fruit de l’interès de la UAB per donar la possibilitat a més esportistes d’aprofitar aquest suport acadèmic, pacta amb el Consell Català de l’Esport per incorporar un bon nombre d’esportistes ARC (alt rendiment català). A data d’avui, han passat pel programa més de 400 esportistes.

Blog del Tutoresport UAB