Enquestes de satisfacció

Enquestes de satisfacció

L'Escola de Doctorat, en col·laboració amb l'Oficina de Qualitat Docent, preparen cada curs acadèmic dues tandes d'enquestes per als doctorands i doctorandes que han defensat la tesi i per als directors i directores que les han dirigit. Aquestes enquestes es poden fer en català, en castellà i en anglès.

El calendari d'aquestes enquestes és el següent:

  • 1a onada: per a les tesis defensades entre l'1 d'octubre i el 30 de maig.
  • 2a onada: per a les tesis defensades entre l'1 de juny i el 30 de setembre.

Consulteu el model d'enquesta per a titulats i titulades de doctorat que han defensat la tesi en un curs acadèmic.

Consulteu el model d'enquesta per a directors i directores de tesi.


Un cop s'han realitzat les enquestes, l'Oficina de Qualitat Docent publica els resultats, que pots consultar a continuació:

2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Globals UAB 
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Arts i Humanitats
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Ciències
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Ciències de la Salut
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Ciències Socials i Jurídiques
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Enginyeria i Arquitectura

2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Globals UAB 
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Arts i Humanitats
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Ciències
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Ciències de la Salut
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Ciències Socials i Jurídiques
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Enginyeria i Arquitectura