Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Activitats formatives curs 2021-2022

Programa d'activitats

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l’àmbit de cada programa.

Les activitats formatives transversals són aquelles que són d’utilitat per a totes les persones que estan fent un doctorat amb independència de quina sigui la seva àrea de coneixement, ja que promouen la formació en competències transversals durant l’etapa formativa del doctorat. Les activitats transversals organitzades per la UAB, i impulsades des de l’Escola de Doctorat, es recullen en aquest apartat per facilitar que les doctorandes i els doctorands tinguin al seu abast la informació disponible de manera senzilla i àgil.

Pel que fa a les activitats formatives específiques, trobareu la informació corresponent a les fitxes individuals de cadascun dels programes de doctorat.

Dins les activitats formatives transversals estan inclosos els cursos de llengues que el Servei de Llengües de la UAB programa específicament per a l'alumnat de doctorat: el curs d'Acompanyament a la redacció de tesis doctorals en català i el curs Redactar la tesi en anglès.

Per a més informació sobre com obtenir els certificats d’assistència a les activitats transversals, podeu contactar amb: Gestió pr.euraxess@uab.cat. Els certificats de les activitats organitzades pel Servei de Llengües (s.llengues@uab.cat) i el Servei de Biblioteques (s.biblioteques@uab.cat) de la UAB es gestionen directament des dels serveis corresponents.

Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta). Seleccioneu el tipus d’activitat 65 (Activitat Transversal) i introduïu el nom de l’activitat al camp “Descripció”. Es recomana omplir aquest camp en els tres idiomes disponibles (català, castellà i anglès).


A continuació trobareu el programa de cursos. Aquestes activitats podrien estar subjectes a petits canvis.

PRESENTING RESEARCH

Data: del 13/10/2021 al 17/11/2021, dilluns i dimecres de 14 a 16 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a reforçar les habilitats dels investigadors per poder fer exposicions en llengua anglesa en sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Els assistents aprenen a controlar l'angoixa i els nervis abans d'una presentació, a triar els continguts amb criteri i organitzar-los per fer una exposició oral interessant i persuasiva, a adequar el discurs al públic, a elaborar i utilitzar un guió i altres sistemes de suport a la transmissió del contingut( PowerPoint o Prezi), a expressar-se amb naturalitat i a saber gestionar les preguntes del públic. El curs incideix també en aspectes de registre i de correcció lingüística.


REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats
Data: del 18/10/2021 al 22/11/2021, dilluns i dimecres de 13 a 15 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries
Data:
del 19/10/2021 al 18/11/2021, dimarts i dijous de 13 a 15 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura. Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació del curs d'acompanyament de la redacció de la tesi en anglès.


COM ESCRIURE UN ABSTRACT I RESUMIR UN ARTICLE CIENTÍFIC

Data 1r grup: 25/10/2021 de 10 a 12 h
Data 2n grup: 26/10/2021 de 15 a 17 h
Modalitat: Virtual
Idioma: anglès
Formadora: Blanca Arias Badia
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest curs que pretén donar resposta, entre altres, a les següents preguntes: Quina informació deu incloure un abstract? Quina és la millor manera de distribuir la informació? Per què són importants les paraules clau? Com podem evitar les imprecisions? També es tractaran qüestions d'estructura i estil i es donaran consells per respondre a les expectatives dels editors i revisors de les revistes.

Aquesta sessió pràctica es basarà en exemples reals de diferents àmbits d'estudi. S'anima els assistents a portar els seus propis abstracts per fer-ne una revisió conjunta.

Més informació d'aquest curs a l'Aula Moodle.

RESEARCH YOURSELF ®

Data: 4, 11, 18 i 25/11/2021, de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formadors: Elvira Reche i Albert Feliu, doctors en Psicologia de la Salut
Dirigit a: personal investigador en formació

El doctorat et produeix estrès? et sents sobrepassat o sobrepassada per la pressió? Et preocupa la relació amb el teu supervisor o supervisora i amb la resta del teu equip? Tens dificultats per conciliar el doctorat amb la teva vida personal? Segons els estudis més recents, la consecució d'un doctorat, tot i ser una experiència molt gratificant, pot ser també un procés mentalment difícil. Per aquesta raó, l'Escola de Doctorat organitza aquest curs de quatre sessions que, mitjançant tècniques de coaching i pràctiques de mindfulness, tracta de proporcionar eines per combatre l'ansietat, les pors i les frustracions que poden sorgir en aquesta etapa formativa.

Sessió 1: Millora la regulació emocional i l'estrès
Sessió 2: Potencia la teva carrera investigadora dins i fora de la universitat
Sessió 3: Millora la comunicació amb el teu equip
Sessió 4: Gestiona el teu temps fins la defensa de tesi i prepara la vida després del doctorat

Els formadors pertanyen a la UCAA (Unitat de Coaching i Acompanyament Acadèmic) del Servei de Psicologia i Logopèdia de la UAB: https://sct.uab.cat/spl/node/219
Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


DE LA IDEA AL PROTOTIP: SESSIÓ INTRODUCTÒRIA AL DESIGN THINKING

Data: 9/11/2021 d'11 a 13 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: David Hernández (Parc de Recerca)
Dirigit a: personal investigador en formació 

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Parc de Recerca de la UAB, aquest curs que busca ser una primera aproximació al procés de transformació d'una idea en projecte mitjançant la metodologia del Design Thinking.

Objectius:

 • Donar nocions generals sobre com transformar una idea en un projecte
 • Impulsar els projectes de recerca mitjançant el Design Thinking
 • Fer-vos partícips de processos de creativitat espontània i co-creació
 • Donar a conèixer els UAB Open Labs i els recusos de prototipatge a la UAB

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.
 

RRI: INTEGRANT LA RECERCA I LA INNOVACIÓ RESPONSABLE ALS PROJECTES DE DOCTORAT

Data: 15 & 18/11/2021 de 10 a 13 h
Modalitat: virtual
Idioma: castellà/català. Material: anglès
Formadores: Begoña Miñarro i Núria Claver
Dirigit a: personal investigador en formació, preferiblement a l'inici del seu projecte d'investigació.

Aquest seminari presentarà als estudiants els diferents conceptes de Recerca i Innovació Responsable (RRI) i els farà reflexionar sobre com portar a terme projectes d'investigació responsables. Els estudiants aprendran i reflexionaran sobre els diferents conceptes de RRI.
També presentaran els seus projectes d'investigació o les seves idees i identificaran les possibilitats per fer-los més responsables mitjançant l'ús de la RRI.

Inscripcions a l'Aula Moodle.
 

SESSIÓ DE BENVINGUDA. EL DOCTORAT COM A ETAPA FORMATIVA. Curs 2021-2022

Data: 29/11/2021, d'11 a 12 h.
Modalitat:  Virtual
Idioma: castellà
Dirigit a: personal investigador en formació 

La sessió de benvinguda de l’Escola de Doctorat de la UAB està especialment pensada per al personal investigador en formació de primer any tot i que està oberta també a alumnes d'altres cursos que hi puguin estar interessats. Aquesta sessió combinarà una conferència en directe sobre la ciència oberta amb unes càpsules formatives que estaran disponibles a l'Aula Moodle i on s'explicaran els aspectes més pràctics del doctorat.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE BASE TECNOLÒGICA: UN ENFOCAMENT PRÀCTIC SOBRE L'ÚS DE PATENTS, EL KNOW-HOW I ELS MODELS D'UTILITAT

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible al llarg de tot el període acadèmic.
Modalitat: Virtual
Idioma: català
Formador: Xavier Vallvé, cap de l'Oficina de Valorització i Patents
Dirigit a: investigadors en formació, preferentment d'àmbits científic-tecnològics

El seminari "Propietat intel·lectual de base tecnològica" proporciona una visió general sobre patents, know-how i models d'utilitat. En aquest curs els doctorands i doctorandes tindran al seu abast una sèrie de vídeos amb informació bàsica sobre com protegir la seva recerca i com gestionar les patents. El seminari està organitzat per l'Oficina de Valorització i Patents de la UAB com a part de les activitats de formació transversals organitzades per l'Escola de Doctorat.

Temes

 • Usos de la propietat intel·lectual de base tecnològica (o com esdevenir un investigador intel·ligent).
 • Patents: requeriments i exclusions, estructura, enjudiciament i infracció.
 • Models d'utilitat.
 • Know-how: quan mantenir la informació confidencial i comparació amb les patents.
 • Informació sobre patents: com treure avantatge de les recerques patentades per altres i múltiples usos de les bases de dades de patents.

Curs i programa a l'Aula Moodle.

COM DISSENYAR I DEFENSAR LA TEVA TESI AMB EL PROGRAMARI IDEA PUZZLE®

Data: 1/12/2021, d'11 a 12.30 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Ricardo Morais (Idea Puzzle)
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest seminari on s'explicarà l'ús i el potencial del programari Idea Puzzle® dirigit a dissenyar, diagnosticar i defensar un projecte de recerca. Aquest sistema permet millorar les competències de recerca amb projecció en tota la carrera investigadora.

Continguts:

 1. Recerca com a un sistema de 21 qüestions
 2. Qüestions teòriques de la teva recerca
 3. Qüestions metodològiques de la teva recerca
 4. Qüestions empíriques de la teva recerca
 5. Qüestions retòriques de la teva recerca
 6. Qüestions d'autoria de la teva recerca
 7. Aplicació a la recerca dels participants amb el programari Idea Puzzle®

Més informació a l'Aula Moodle.


DIVULGACIÓ DE LA CIÈNCIA

Data: del 2/12/2021 al 21/12/2021, dimarts i dijous de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a la producció de textos de divulgació científica, tant en llengua oral com en llengua escrita, amb l'objectiu d'aprendre a emprar un llenguatge planer a l'hora de divulgar la ciència en àmbits no especialitzats. Els assistents aprendran a ajustar el contingut a l'audiència, el registre i el to; a escollir el lèxic oportú; a gestionar les redundàncies i els mots de transició; a controlar les modalitats negativa i afirmativa del discurs amb l'objectiu d'aconseguir una claredat màxima; a gestionar adequadament l'aparició de la informació coneguda i desconeguda; a propiciar una bona progressió temàtica; a determinar les llargades de les frases i els paràgrafs per construir-los adequadament i a propiciar la comprensibilitat i la llegibilitat del text; entre d'altres.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


RESEARCH PAPERS

Àmbits de les ciències de la salut, ciències experimentals i enginyeries. Sessió compartida amb l'ICTA.
Data:
 del 13/12/2021 al 26/01/2022, dilluns i dimecres de 10 a 12 h

Àmbits de les ciències socials i humanitats.
Data:
 del 13/12/2021 al 26/01/2022, dilluns i dimecres de 14 a 16 h

Idioma: anglès
Modalitat: virtual
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès
Objectiu: optimitzar la redacció d'articles científics en llengua anglesa.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs sobre un dels gèneres de discurs més habituals de la comunicació científica, l'article científic o paper. Els participants hi desenvolupen i hi consoliden les habilitats necessàries per redactar articles científics en anglès. S'hi tracten qüestions relacionades amb les parts estandarditzades dels articles (introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions) i el sentit i les característiques formals i discursives que han de tenir aquestes parts. També s'hi tracten qüestions relacionades amb el vocabulari i les estructures gramaticals i sintàctiques correctes en llengua anglesa, especialment les més productives, en la redacció dels articles.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


ELEVATOR PITCH

Data: 16 & 21/12/2021 de 10 a 13 h
Idioma: anglès
Modalitat: virtual
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès
Objectiu: preparar els i les assistents per poder explicar en anglès en un temps molt reduït el seu projecte.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs per crear un discurs interessant, amè, persuasiu i engrescador des del punt de vista del fons i la forma. El curs abordarà aspectes com l'anàlisi de les expectatives de l’interlocutor o l’audiència, la capacitat de síntesi i la comunicació de continguts complexos en un llenguatge planer i divulgatiu. Totes les persones assistents produiran un discurs breu que exposaran davant els companys i rebran un comentari sobre els punts forts i els punts febles de la intervenció.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.

Posem a la vostra disposició alguns dels recursos que ofereix el Servei de Biblioteques de la UAB i que pensem que poden ser d’utilitat per a la vostra recerca:

A continuació trobareu també alguns enllaços més que us poden resultar molt útils en el vostre dia a dia com a personal investigador en formació: